ZAANDAM - Inzet op de aanpak van overlast van jeugd, de gebiedsgerichte aanpak in Zaandam Oost en de aanpak van ondermijning, dat zijn de speerpunten die in het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022 staan. Elk jaar stelt het college het uitvoeringsprogramma vast en voor komend jaar is dit plan naar de gemeenteraad gestuurd.

"Dagelijks zetten we ons in om Zaanstad een aantrekkelijke stad te laten zijn voor onze inwoners en bezoekers", zegt burgemeester Jan Hamming. "Dat begint bij veiligheid. Mensen moeten zich prettig voelen op straat en veilig in hun eigen omgeving. Daarom moeten we overlast en criminaliteit tegen gaan. Daar richten we ons dan ook vooral op komend jaar. Er wordt veel gevraagd van onze mensen dus moeten we kiezen. Wij kiezen ervoor om extra in te zetten op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Ook onze jeugd en overlastgevende jongerengroepen zijn zaken waar we extra tijd in stoppen. Op die manier willen we onze middelen zo inzetten dat we de grootste resultaten boeken".

Speerpunten voor 2022 Naast de al genoemde speerpunten vraagt de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging inspanning. Daarnaast wordt er ingezet op handhaven op het alcohol- en verblijfsverbod in het Burgemeester t Veld park. Taken die we ook gaan uitvoeren met dank van Rijksbijdrages zijn handhaving en toezicht op woningsplitsing en kamerverhuur in Zaandam Oost, uitvoeren van de wietpilot en de coördinatie en uitvoering van het regionaal controle team prostitutie.

Dagelijkse werkzaamheden gaan gewoon door
Uiteraard voeren de medewerkers van de gemeente ook de dagelijkse taken uit. Het gaat dan bijvoorbeeld om de boa's en toezichthouders die iedere dienst (ochtend, middag en avond) Zaanstad in gaan met 2 of 3 koppels naar de plekken toe waar de meeste overlast is. De Jeugdboa's hebben dagelijks contact met jongeren op straat. Voor Poelenburg/Peldersveld wordt ook extra ingezet op afvalhandhaving en met boa's. De toezichthouders houden toezicht op de uitvoering van de vergunningen en zorgen voor het toezicht en handhaving van de naar schatting 430 horeca inrichtingen. Dit doen zij meldings- en risicogericht. Daarnaast houdt het team toezicht op illegale prostitutie en sluiten ze tijdelijk bedrijfspanden en woningen in verband met aantreffen harddrugs of wietplantages in heel Zaanstad. De havenbeambten houden dagelijks toezicht op gebruik van 4 zeehavens en 37 kilometer aan hoofdvaarwegen door schepen. De brugwachters bedienen 15 bruggen en 1 sluis. Samen zorgen zij voor zo'n 50.000 brugopeningen per jaar. De vergunningverleners verlenen dagelijks diverse vergunningen, zoals omgevingsvergunningen, vergunningen voor horeca, evenementen en APV vergunningen.

Keuzes maken
Het college kiest ervoor om te prioriteren. Dat betekent ook dat er bepaalde taken niet uitgevoerd kunnen worden. Dit gaat dan onder andere over toezicht houden op parkeeroverlast in wijken rondom evenementen. Niet actief handhaven op overlast van honden (aanlijnplicht en opruimplicht). Maar ook staat (met uitzondering van de afgesproken aanpak van verloedering in Poelenburg en Peldersveld) het actief handhaven op onjuist aangeboden afval in de wijken niet op het prioriteitenlijstje. Ook spreken we fietsers die door voetgangerszone fietsen (o.a. markt en Damgebied) niet actief aan. Dat we niet actief toezicht houden en handhaven betekent niet dat we geen oog voor deze taken hebben. We reageren dan op meldingen en handhavingsverzoeken. Dit uitvoeringsprogramma is het vierde en laatste uitvoeringsprogramma dat we onder het huidige beleidsplan opstellen. In 2022 starten we met het opstellen van een nieuw beleidsplan voor de periode 2023-2026.