WORMERVEER - Het karakteristieke fabriekscomplex Meneba in Wormerveer wordt klaargemaakt voor een nieuwe functie: een bruisende buurt om te wonen, werken en te recreëren. Op 8 oktober 2019 signeerden wethouder Songül Mutluer en ontwikkelaar Waterland Real Estate een wand in de voormalige meelfabriek, om te markeren dat er verdere afspraken zijn gemaakt voor de ontwikkeling van dit bijzondere terrein.


De afspraken leggen de basis voor 622 nieuwe woningen en 7.400 m2 aan voorzieningen, kantoorruimte en horeca. Wethouder Songül Mutluer: “We gaan bij Meneba voor het maximaal haalbare. In deze nieuwe buurt staat verbinding centraal. Een divers woningaanbod, omringd met bedrijvigheid en met veel ruimte voor ontmoetingsplekken aan de Zaan en buurtpleintjes tussen de bebouwing. De typische blikvangers van het industriële complex blijven behouden en krijgen een nieuwe functie, waarbij we optimaal gebruik willen maken van de prachtige ligging aan het water.”

Heldere uitgangspunten bepalen het karakter van de nieuwe buurt
De beeldbepalende onderdelen van het historische complex blijven behouden, zoals de Oude Vlijt uit 1898 en de Nieuwe Vlijt uit 1911 met daarbij de ketelhuizen en de machinekamer. Ook de kenmerkende bruggen die de gebouwen aan elkaar verbinden, maken deel uit van het plan. De witte cilindervormige Silo Amerika krijgt mogelijk een hotelfunctie en zal dan met 20 meter worden opgehoogd. Ook is er in de plannen rekening gehouden met een supermarkt.

Voor de verdeling van het woningaanbod gaat het plan uit van minstens 40% betaalbare huur- en koopwoningen. Daarbij komt nog eens 25% middeldure huur. Het resterende deel is vrije sector. Het totaal bevat 152 grondgebonden woningen, 68 lofts en 402 appartementen. Wethouder Songül Mutluer: “Ons nieuwe beleid om ontwikkelaars te bewegen tot het bouwen van meer betaalbare woningen, komt hier goed tot zijn recht. Zo komt deze gewilde buurt ten goede aan Zaankanters van alle rangen en standen en voor elke fase in hun leven”

Duurzaamheid wordt in alle overwegingen meegenomen, van de bebouwing en de openbare ruimte tot en met mobiliteit. Het totaal aan maatregelen nodigt uit tot een meer bewuste levenswijze in de buurt ten aanzien van duurzaamheid.

Mooi resultaat dankzij snelle samenwerking tussen gemeente en ontwikkelaar
In april dit jaar sloten Zaanstad en Waterland Real Estate een intentieovereenkomst. Dankzij een unieke en intensieve samenwerking is nu de anterieure overeenkomst al aan de beurt. Ontwikkelaar Feike Siewertsz van Reesema: “We hebben nauw met de gemeente samengewerkt in wekelijkse scrumsessies. Zo hebben we in vier maanden tijd al deze uiteenlopende zaken vast kunnen leggen. Normaal duurt zo’n proces gemiddeld 1 tot 1.5 jaar.”

Zaanstad wil voortmaken met de woningbouw vanwege het grote tekort op de woningmarkt en de kans die dit terrein biedt. Tegelijkertijd zijn er landelijke ontwikkelingen op de stikstofdepositie waarvan de uitwerking nog niet volledig te overzien is. Feike Siewertsz van Reesema: “We hebben goede hoop dat er straks groen licht is, maar blijven realistisch. Daarom hebben we in de anterieure overeenkomst met verschillende scenario’s rekening gehouden.” Wethouder Songül Mutluer: “In Zaanstad lopen we hier tegenaan, net als in heel Nederland. Richting het Rijk nemen we hier ook stevig stelling in, want de onduidelijkheid rondom stikstof kost tijd terwijl we met een enorme woningnood te maken hebben.”

Belangstellenden kunnen voor de laatste keer het huidige complex bezoeken
Bij een positieve uitslag over de stikstof wordt het toekomstplan verder uitgewerkt en gedeeld met de buurt. Al honderden jaren hebben Zaankanters gewerkt bij Meneba, of diens voorganger Wessanen en Laan. Oud-werknemers en andere belangstellenden worden uitgenodigd om voor een laatste keer een kijkje te nemen op deze bijzondere plek. Inwoners kunnen hun interesse voor een bezoek kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de ontwikkelaar Waterland Real Estate via info@waterlandre.nl, met vermelding van ‘interesse bezoek Meneba’.

Voor meer informatie over deze en andere ontwikkelingen in het noorden van Zaanstad (MAAK.Zaanstad, noord), kijk op https://maaknoord.zaanstad.nl/nieuws