ZAANSTAD - De Zaanferry gaat vanaf april tot en met in ieder geval september 2022 varen van donderdag tot en met zondag tussen Amsterdam en Wormerveer. De ferry heeft verschillende tussenstops waaronder de Zaanse Schans en het Hembrugterrein. Wethouders Annette Baerveldt (Toerisme) en Gerard Slegers (Verkeer): "De Zaanferry is een belangrijke toeristische toevoeging voor de Zaanstreek en past binnen onze visie om meer binnenlandse toeristen kennis te laten maken met onze regio. Daarnaast heeft de gemeenteraad in het Zaans Mobiliteitsplan besloten meer in te zetten op personenvervoer over water."

Het college vindt het belangrijk dat de continuïteit van deze verbinding behouden blijft. Het water en bij uitstek de Zaan zijn belangrijke identiteitsdragers van de Zaanstreek en een belangrijke kernwaarde van het Zaans toerisme. Voor de bezoekers maakt de vaartocht deel uit van de beleving van onze stad. Daarbij is er bij culturele en toeristische ondernemers in de Zaanbocht en op het Hembrugterrein grote behoefte om de bereikbaarheid van hun locaties via het water te vergroten.
Vanwege de bouw van een tijdelijke brug voor het vernieuwen van de Zaanbrug, vaart de Zaanferry vanaf 1 april naar een nieuwe halte in Wormerveer. Waar deze nieuwe halte precies komt, wordt nog onderzocht door de gemeente.

Toeristische seizoen

Vorig jaar gaf concessiehouder rederij Lee aan dat zij vanaf januari 2022 niet meer kan varen omdat de verbinding onrendabel is. Hoge kosten maar ook corona maken dat de bijdrage van de gemeente aan de Zaanferry onvoldoende is voor de concessiehouder om de exploitatiekosten te dekken. Omdat de gemeente de continuïteit van deze verbinding belangrijk vindt, is afgesproken met de rederij dat de Zaanferry dit jaar toch gaat varen in het toeristische seizoen. Om binnen het beschikbare budget te blijven, vaart de ferry minder frequent dan in voorgaande jaren.

Nieuwe aanbesteding

Mocht de gemeenteraad besluiten om in het najaar extra geld vrij te maken, dan zal de Zaanferry nog twee maanden langer doorvaren, tot en met november 2022. Voor de periode vanaf 2023 bereidt de gemeente de komende maanden een nieuwe aanbesteding voor.