ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad plaatst vanaf maandag 16 oktober weer 250 bladkorven in de diverse wijken. Daarin kunt u bladeren kwijt. Gooi hierin geen snoeiafval, zoals takken, stronken of onkruid. De korven blijven tot halverwege december staan. Dit jaar konden bewoners zelf aangeven waar zij de korven graag geplaatst wilden hebben. Het ziet er naar uit dat de gemeente alle wensen kan inwilligen. Ook worden plaatselijke bladdepots (opslagplaatsen) in de wijken geplaatst. Het gebruik van deze depots verkort de rijtijden van de veegmachines, waardoor deze efficiënter ingezet kunnen worden. De gemeente probeert deze tijdelijke depots zo slim mogelijk te plaatsen, zodatu zo min mogelijk overlast ervaart.

Met de bladkorven kunt u meehelpen de straat opgeruimd te houden. Dat veel bomen in de herfst hun bladeren verliezen is een natuurlijk verschijnsel, maar het kan ook overlast geven. Zo kunnen er ongelukken gebeuren als er veel bladeren liggen op de rijbaan, het fietspad of de stoep. Het is een taak van de gemeente Zaanstad om dat op te ruimen. Zaanstad doet dit op de meeste plekken door te vegen. In straten waar grote bomen staan die veel en slecht verteerbaar blad verliezen, zet Zaanstad ook bladkorven neer. Daarin kunnen bewoners die een handje willen meehelpen hun bij elkaar geveegde bladeren kwijt. Wie wel blad bij elkaar heeft geveegd, maar geen bladkorf in de buurt heeft, kan het verzamelde blad ook kwijt in zijn GFT (groene)-container. Als u meer blad heeft dan in de bladkorf past, of bijvoorbeeld met de straat een bladopruimactie wilt organiseren, kunt u bellen met Zaanstad via 14075. Wie heel veel blad ziet liggen, dat bovendien overlast veroorzaakt, kan dit eveneens melden bij de gemeente via het meldingsformulier.

Waar plaatst de gemeente bladkorven?

De bladkorven zet de gemeente uit volgens een locatieplan. Alle plaatsen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar het aantal bomen dat in de straat staat, maar ook naar hoe groot deze zijn. Alle locaties moeten voldoen aan verschillende voorwaarden. De belangrijkste zijn:

• in straten met gemeentelijke bomen waar overlast van blad wordt ervaren als blad in de voortuinen of stoep waait.
• op een veilige plaats, bewoners moeten de korf veilig kunnen gebruiken en Zaanstad moet de korf veilig kunnen legen.
• niet onder bomen of lantaarnpalen omdat we de korven dan niet kunnen legen.
• niet op een gazon of plantsoen, dit in verband met eventuele beschadigingen.

Wilt u een bladkorf aanvragen ?

Alle bladkorven zijn deze herfst al ingepland. Het is dan ook niet meer mogelijk om een bladkorf aan te vragen voor dit jaar. Wilt u voor komende jaren een bladkorf aanvragen? Geef dit dan door aan de gemeente Zaanstad. Dit doet u door het meldingsformulier openbare ruimte in te vullen. Uw aanvraag komt dan op een lijst. Als er een bladkorf vrijkomt, dan hebben locaties op de wachtlijst voorrang.

Wanneer halen we de bladkorven weg?

Bij vernieling of vermissing plaatst de gemeete geen nieuwe bladkorf terug. Rond half december worden de bladkorven weer weggehaald.

Bladdepots


Net als voorgaande jaren zijn er ook tijdelijke bladdepots in de wijken. Het gebruik van deze stortplaatsen verkort de rijtijden van de veegmachines, waardoor deze efficiënter ingezet worden. Dit betekent dat er soms een aantal dagen een hoop blad ligt in de wijk. Dat kan tijdelijk wat overlast geven. In principe worden de depots regelmatig opgeruimd. De depots zullen afhankelijk van de bladval tot het einde van het jaar blijven staan.