ZAANSTAD - Gemeente Zaanstad gaat eerst nog een aantal veiligheidsmaatregelen uitvoeren voordat de Beatrixbrug opengesteld wordt voor alle verkeersdeelnemers. Volgens de planning zou de brug eind juni in gebruik worden genomen maar er zijn nog een aantal dagen nodig om de laatste werkzaamheden af te ronden. Vertegenwoordigers van de politie, de Fietsersbond, Provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad brachten hun advies uit over de veiligheidsmaatregelen. Op 24 juni is een schouw gehouden door het Integrale veiligheidsteam die kwam met een aantal verbeterpunten om de brug nog veiliger te maken. Daarom is besloten de opening van de brug uit te stellen.

Tijdens de schouw bleek dat de pollers (de beweegbare palen in het wegdek) nog niet naar behoren werkten. Dit probleem is inmiddels verholpen en daarom is de brug sinds afgelopen woensdag wel opengesteld voor de bussen van Connexxion en nood- en hulpdiensten.


Adviezen van verschillende partijen
De politie, de Fietsersbond en vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland en gemeente brachten adviezen uit over te nemen veiligheidsmaatregelen. De adviezen van de Fietsersbond zijn, net als de andere adviezen, expliciet meegenomen bij de afweging welke maatregelen nog moeten worden genomen, maar zijn niet overgenomen. Daarbij speelt een belangrijke rol dat er bij de afweging rekening moet worden gehouden met andere weggebruikers en de termijn waarop maatregelen kunnen worden gerealiseerd.

Drie maatregelen om veiligheid te vergroten
Het Integrale veiligheidsteam vindt de brug veilig maar vanwege de valpartijen op de Wilhelminabrug is besloten om een aantal aanpassingen te doen om de brug nog veiliger te maken. Na een zorgvuldige afweging heeft gemeente Zaanstad besloten om de volgende drie maatregelen te nemen die zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd:

- Het aanbrengen van een rood-witte belijningmarkering op de randen tussen fietspad en rijbaan/voetpad;
- Het aanbrengen van geel/zwarte markering, net als op andere bruggen in Zaanstad;
- De tijdelijke inzet van verkeersregelaars, om de situatie te monitoren en evt. mensen te begeleiden.

Openstelling van de Beatrixbrug
Zodra de maatregelen zijn doorgevoerd, wordt de Beatrixbrug opengesteld voor al het verkeer. Tot die tijd is de brug afgesloten met hekken en zullen verkeersregelaars de brug alleen openstellen voor de bussen van Connexxion, nood- en hulpdiensten en het bouwverkeer voor de sluis.