ZAANDAM - Vandaag is de "veiligheidsmonitor" gestart. 8.000 inwoners in Zaanstad krijgen een brief thuis waarin wordt gevraagd of zij mee willen werken aan dit onderzoek. De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie.

Mensen die een brief ontvangen om mee te doen, krijgen vragen als: heeft u last van rommel op straat? Heeft u last van buren of rondhangende jongeren? Is er bij u ingebroken? Ook heeft de gemeente Zaanstad een extra blok met vragen laten opnemen over georganiseerde criminaliteit (ondermijning). Invullen kan vanaf dit jaar alleen nog digitaal.

Onderzoek op wijkniveau

Dit onderzoek wordt in het hele land op gemeentelijk niveau gedaan. I&O Research voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente Zaanstad. In Zaanstad gebeurt dit voor het eerst ook op wijkniveau. Het is voor inwoners niet mogelijk om zichzelf aan te melden voor het onderzoek.

'Brief ontvangen? Doe mee'
Burgemeester Jan Hamming benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor. 'Ontvangt u een uitnodiging? Doe dan mee, zou ik zeggen. Door het onderzoek in te vullen weten wij beter wat inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we zorgen dat we ons extra inzetten op de plekken die onze inwoners belangrijk vinden. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de inwoners meedoen aan het onderzoek. Alleen dan ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.'

Wat doen we met de uitkomsten?
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek voor het aanscherpen van haar veiligheidsbeleid. I&O Research verwacht de uitkomsten begin maart 2022.