ZAANDAM - Het College van Burgemeester en Wethouders wil een aantal dingen veranderen in het aanvullend openbaar vervoer. Het AOV is bedoeld voor mensen met een Wmo-indicatie die niet zelfstandig kunnen reizen. Wethouder Natasja Groothuismink: 'Ons doel is dat mensen met een beperking - welke dan ook- kunnen meedoen in de maatschappij en hun zelfredzaamheid vergroten. Dit doen we met een nieuwe aanbesteding voor inkoop van doelgroepenvervoer. In Zaanstad liggen de tarieven voor het AOV lager dan in veel andere gemeenten. Om de kosten van de zorg in Zaanstad beheersbaar te houden, stellen we voor de tarieven te verhogen. Ook mogen gebruikers maximaal 1.500 kilometer per jaar gebruik maken van het AOV.' Eind november bespreekt de gemeenteraad het voorstel.

Bezuinigen en zelfredzaamheid vergroten

Door toenemende vergrijzing en druk op de Wmo budgetten is het nodig om een aantal maatregelen te treffen. Daarnaast geeft de vervoersbranche aan dat de kosten volgend jaar, mede door de stijgende brandstofprijzen en personeelskosten, fors gaan toenemen. Natasja Groothuismink: 'Door beter te onderzoeken op welke mogelijke andere manieren we inwoners kunnen ondersteunen in hun mobiliteitsbehoefte, stimuleren we mensen in de zelfredzaamheid. Tegelijkertijd houden we de vervoerskosten beheersbaar door te sturen op mogelijke alternatieven.'

Hogere tarieven en een maximaal aantal kilometers
Het college stelt twee aanpassingen voor:

- Gebruikers mogen maximaal 1.500 kilometer reizen met het AOV. Gemiddeld reizen mensen 270 kilometer per jaar met het AOV. - - Het tarief gaat omhoog. Reizen met het AOV wordt even duur als reizen met het openbaar vervoer. Om het vervoer niet snel veel duurder te maken gebeurt dit in twee stappen:

Per 1-1-2022: Opstarttarief naar € 0,70 en tarief per km naar € 0,16
Per 1-8-2022: Opstarttarief naar € 0,99 en tarief per km naar € 0,17

In Zaanstad reizen ongeveer zestig gebruikers per jaar meer dan 1.500 kilometer met het AOV. Zij ontvangen een brief dat er mogelijk voor hen iets gaat veranderen in 2022. Als de gemeenteraad instemt met de veranderingen, volgt er bredere communicatie naar alle gebruikers van het AOV. Wie meer reist dan 1.500 kilometer, krijgt ook nog de gelegenheid om in gesprek te gaan over hun persoonlijke situatie en mogelijke alternatieve vormen van vervoer.

Verordening WMO
Deze voorstellen staan in de nieuwe Wmo-verordening, waarin de gemeente de regels vastlegt voor maatschappelijke ondersteuning. De verordening bevat naast de AOV-aanpassingen ook enkele technische wijzigingen rond het PGB, die geen gevolgen hebben voor inwoners. Ook nieuw is de inzet van een activeringscoach, die mensen helpt de vaardigheden te leren om weer zelfredzaam te worden.