ZAANDAM - Het College van B&W heeft besloten om het parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom te verbieden. De gemeente neemt deze maatregel om de woonwijken en het centrum veiliger te maken. Onder grote voertuigen vallen onder andere: vrachtwagens, touringcars en bestelbussen groter dan 6 meter. Wel mogen zij overdag parkeren op bepaalde plekken in industriegebieden. Het verbod geldt niet op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Bewoners ervaren onveilige situaties door verminderd zicht en daardoor ook onveilige situaties bij oversteken of bij spelende kinderen als er vrachtwagens geparkeerd staan. Ook is sprake van geluidsoverlast (door draaiende motoren) en te weinig ruimte. Grote voertuigen nemen vaak ook meerdere parkeerplekken in, waardoor parkeeroverlast ontstaat. Overdag mogen de voertuigen van langer dan zes meter wel in de wijken parkeren, bijvoorbeeld vanwege werkzaamheden of touringcars voor bijvoorbeeld schoolreisjes en schoolzwemmen. Het verbod gaat volgens planning in op 1 april 2022.

Parkeren op industrieterreinen
De gemeente gaat op industrieterreinen plekken aanwijzen, waar chauffeurs hun grote voertuigen kunnen parkeren. Deze plekken zijn ook voor (individuele) chauffeurs. Zij hebben nu vaak geen andere mogelijkheid, dan hun voertuig dichtbij hun woning te parkeren. Touringcars kunnen bijvoorbeeld bij evenementen ontheffing aanvragen.