ZAANDAM - De verdichting en verstedelijking in Zaanstad zorgt voor een veranderende woonomgeving en een groeiende parkeerbehoefte. De beschikbare openbare ruimte wordt schaarser. Het college buigt zich over dit vraagstuk en gaat de komende periode aan de slag met een aanvullende parkeernota en speelt hiermee in op klachten van bewoners.

Voor de korte termijn pakt Zaanstad aan. Zo heeft de gemeente in mei van dit jaar een enquête afgenomen in delen van de wijk Westerwatering. Bewoners zijn bevraagd over de parkeersituatie in hun buurt, parkeeroverlast en de mogelijke invoering van betaald parkeren in de wijk. In twee deelgebieden is het merendeel voor invoering van betaald parkeren.

Parkeerdruk toegenomen
Wethouder parkeren, Gerard Slegers: “We staan als stad voor een enorme woningbouwopgave. Dit betekent automatisch meer auto’s en druk op parkeerplaatsen in de directe omgeving. En dat bewoners niet per definitie hun auto voor de deur kwijt kunnen. Het is voor ons een uitdaging om te kijken hoe we een zo optimale invulling van de openbare ruimte kunnen realiseren. Het invoeren van betaald parkeren in bepaalde gebieden kan een oplossing zijn.” Daarvoor is het wenselijk te weten wat de huidige bewoners in het gebied hiervan vinden. Daarnaast heeft de gemeenteraad in december 2017 aangedrongen op een onderzoek naar betaald parkeren in delen van Westerwatering.

Overlast door niet-bewoners
De gemeente kreeg klachten uit de Muziekbuurt, van het Zwaneneiland en de Westzanerdijk over automobilisten die niet wonen in deze buurten, maar daar wel gratis parkeren. Het gaat om forenzen, werknemers in de binnenstad, winkelpubliek, scholieren, Schipholparkeerders en bewoners van de binnenstad die geen parkeervergunning of garageabonnement willen kopen. Daarom besloot de gemeente een enquête te verspreiden en te inventariseren hoe inwoners staan tegenover het invoeren van betaald parkeren.

Resultaten onderzoek
Bewoners van 1307 adressen kregen een brief om online een vragenlijst in te vullen. In totaal vulden 571 bewoners de enquête in, dit is een respons van 44%. Uit de enquête blijkt dat ruim 40% van alle respondenten in het gehele gebied regelmatig overlast van parkeren in de buurt ervaren. Hierbij geldt: hoe vaker men overlast van het parkeren ondervindt, hoe groter het aandeel respondenten is dat voor de invoering van het betaald parkeren in dit gebied is. In twee deelgebieden is een meerderheid vóór de invoering van betaald parkeren. Het gaat daarbij om straten op het Zwaneneiland en de Westzanerdijk: Kapzaag, Fineerzaag, Handzaag, Westzanerdijk (oost), Rondschaaf, Aris van Broekweg (66% voor) en om straten in een deel van de Muziekbuurt: Prelude, Symfonie (zuid), Aubade, Cello, Fagot, Hobo, Klarinet, Piccolo (59% voor).

Besluitvorming
De onderzoeksresultaten worden aan de geënquêteerden en aan het college aangeboden. De uitslag wordt ook gedeeld en besproken met belangenverenigingen. Het college besluit naar verwachting in december 2018 of januari 2019 over het wel of niet invoeren van betaald parkeren in (delen van) Westerwatering.