ZAANDAM - Het vergunningenbeleid voor coffeeshops in Zaanstad wordt aangepast. Onderdeel daarvan is dat voortaan alleen nog vergunningen voor bepaalde tijd worden verleend. Voor bestaande coffeeshops geldt een overgangstermijn van vijf jaar. Het aantal vergunningen voor coffeeshops in Zaanstad blijft gelijk: drie. De burgemeester heeft het nieuwe beleid deze week vastgesteld.

Sinds 1999 geldt in Zaanstad een maximumstelsel van drie coffeeshops. Daarmee is de vergunning voor het exploiteren van een coffeeshop schaars geworden. Op grond van een uitspraak van de Raad van State is het niet toegestaan deze vergunning voor onbepaalde tijd af te geven, zoals tot nu toe het geval was. De gemeente dient te zorgen voor voldoende mededingingsruimte om alle potentiële gegadigden gelijke kansen te bieden om in aanmerking te komen voor een vergunning.

Vergunning voortaan voor vijf jaar
Concreet betekent dit dat een vergunning voor een coffeeshop (voluit: horeca-exploitatievergunning met aantekening coffeeshop) voortaan wordt afgegeven voor een periode van vijf jaar. Daarnaast is ook een gedoogverklaring vereist. Na afloop van deze termijn komt de vergunning opnieuw beschikbaar en wordt een nieuwe aanvraag- en selectieprocedure gestart.

Selectie door loting
Op het moment dat een vergunning voor een coffeeshop vrijkomt, maak de burgemeester dit bekend via de gemeentelijke website en het Zaans Stadsblad. Alle gegadigden kunnen vervolgens hun belangstelling kenbaar maken door het invullen van een registratieformulier. Vervolgens volgt een loting door een notaris. De notaris trekt in totaal tien gegadigden die worden geïnformeerd over hun plek op de plaatsingslijst.

De eerste op de lijst zal vervolgens worden uitgenodigd een vergunningaanvraag in te dienen. Vervolgens vinden onder meer een intakegesprek, een toetsing aan de criteria uit het beleid en een Bibob-toets plaats. Als dat niet leidt tot het verlenen van een vergunning wordt de eerstvolgende op de plaatsingslijst uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

Overgangstermijn voor bestaande coffeeshops
Zaanstad heeft op dit moment drie coffeeshops. Van één coffeeshop, Moonlight, is de vergunning ingetrokken. Daartegen loopt nog een beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitspraak wordt in het najaar verwacht. Wanneer de intrekking onherroepelijk is, zal deze vergunning vrijkomen.

Voor de overige twee coffeeshops geldt een overgangstermijn. Hun vergunning voor onbepaalde tijd wordt ingetrokken. In plaats daarvan krijgen zij een vergunning voor vijf jaar. De betreffende exploitanten zijn inmiddels ingelicht over de aangepaste beleidsregels.