ZAANDAM - De vergunning van vuurwerkwinkel BOFI is na een aanhouding door de politie op woensdag 27 december per direct ingetrokken op last van locoburgemeester Harry van der Laan. Bij de aanhouding werd 164 kilo vuurwerk, afkomstig van BOFI, in een voertuig aangetroffen. Er zijn na nader onderzoek vervolgens honderden kilo’s vuurwerk aangetroffen bij mensen thuis terwijl particulieren wettelijk maximaal 25 kilo vuurwerk in huis mogen hebben. Daar komt bij dat er ruim voor de wettelijk toegestane verkoopdata vuurwerk is geleverd. Het is bovendien in veel grotere hoeveelheden verkocht dan toegestaan. Het landelijke vuurwerkbesluit stelt namelijk dat de verkoper maximaal 25 kilo vuurwerk aan een particulier mag verkopen.

Naar aanleiding van deze overtredingen is besloten de verkoopvergunning van BOFI voor vuurwerk, per direct in te trekken. Verkopen en leveren via de winkel en de webshop mag niet meer. Locoburgemeester, Harrie van der Laan: “de verkoop en opslag van vuurwerk is aan strikte regels gebonden. Veiligheid staat hierbij voorop. Als zo’n hoeveelheid bij iemand thuis ontploft zijn de gevolgen niet te overzien. Die regels gelden voor iedereen en in het bijzonder voor de verkopers van vuurwerk. Juist zo vlak voor de jaarwisseling is het onverantwoord verhandelen en thuis opslaan van grote hoeveelheden vuurwerk onbegrijpelijk. Daarom is besloten de verkoopvergunning in te trekken.”

Verdere acties om veiligheid rond de jaarwisseling te vergroten


Naast inleveractie, vuurwerkvrije zones, extra verlichting en extra cameratoezicht doen gemeente en politie Zaanstad er alles aan om de veiligheid rond de jaarwisseling te vergroten. Op 28 december is er in het kader van dit extra toezicht bij een controle 61 kilo – deels illegaal – vuurwerk in een kofferbak aangetroffen en in beslag genomen door de politie.

Aanwezigheid op straat


Op de plekken waarvan bekend is dat er regelmatig overlast is, zijn extra politie en handhavers aanwezig. Ook zet de gemeente twee particuliere beveiligingsbedrijven in. Deze gaan flexibel aan de slag van 31 december 17.00 uur tot 1 januari 07.00 uur.

Toch overlast?

Medewerkers van de politie, brandweer, ambulancezorg en meldkamer staan paraat tijdens de jaarwisseling. Bel bij acuut gevaar altijd 112. Is er geen nood? Dan is er het geen-spoed nummer van de brandweer (0900-0904) of politie (0900-8844). Zo blijft de meldkamer bereikbaar voor mensen in een noodsituatie.