ZAANDAM - Omdat een groot deel van de partijen op de Zaanse Schans de handen ineen hebben geslagen om te komen tot één gezamenlijke toegangskaart voor bezoekers, geeft het college deze partijen meer tijd om dit voorstel verder uit te werken. De toegangskaart is een alternatief voor de vermakelijkheidsretributie (VMR), een belasting voor aanbieders van vermaak op de Zaanse Schans. De VMR zou ingaan per 1 april 2020 en is bedoeld om de kosten die de gemeente maakt door het groeiende toerisme op de Schans deels door te berekenen. Het college bespreekt het uitstel van de invoering van de VMR binnenkort met de gemeenteraad.

Wethouder Financiën Hans Krieger: "Het is waardevol dat partijen op de Zaanse Schans zich inzetten om met een goed alternatief voor de VMR te komen waarmee alle toeristen straks meebetalen aan de investeringen die de gemeente doet in dat gebied."

Voor 1 juli intentieovereenkomst
De erfgoedpartijen en de culturele partijen op de Zaanse Schans zijn in gesprek over een toegangskaart die gaat gelden voor het terrein inclusief de betaalde attracties en de faciliteiten. Om de betrokkenen de kans te geven dit alternatief voor de VMR verder te ontwikkelen, krijgen zij uitstel tot 1 juli 2020. Voor die datum moet er een schriftelijke intentieovereenkomst liggen. Mochten de partijen daar niet in slagen, dan voert Zaanstad de VMR alsnog in.

Zaanse Schans toekomstbestendig maken
De Zaanse Schans is een wereldberoemde bezienswaardigheid waar jaarlijks miljoenen bezoekers op af komen. Om ervoor te zorgen dat dit erfgoed ook in de toekomst de grote bezoekersaantallen kan verwerken, zijn grote investeringen binnen het gebied noodzakelijk. Denk aan investeringen in de openbare ruimte zoals toegangswegen, kosten voor handhaving en het waarborgen van de veiligheid (crowd control). Deze kosten zijn de afgelopen jaren fors gestegen. De gemeenteraad wil deze kosten (deels) verhalen op de partijen die de toeristen aantrekken. Daarom werd afgelopen november besloten om per 1 april 2020 een VMR op de Zaanse Schans in te voeren. Deze belasting op 'vermakelijkheid' is bedoeld om een deel van de extra kosten te dekken door de groei van het aantal bezoekers.

Advies van Remkes: laat alle partijen meebetalen
De VMR kan alleen geheven worden op een betaalde 'vermakelijkheid', denk aan een heffing op de toegangskaartjes van de erfgoedpartijen, de gidsen, rondvaartboten en de fietsverhuur. De gemeente kan deze belasting niet heffen op onder andere souvenirwinkels, horeca en de stichting Zaanse Schans. Ook toeristen die rondwandelen in het gebied en bijvoorbeeld alleen een foto maken, kunnen geen heffing krijgen. Partijen op de Zaanse Schans ervaren de VMR dan ook als een oneerlijke regeling. Johan Remkes geeft in zijn advies over de Zaanse Schans aan dat het raadzaam is om te komen tot duurzame exploitatiescenario's waarbij alle partijen die geld verdienen op de Zaanse Schans meebetalen aan de investeringen in het gebied.

Constructieve samenwerking
De gemeenteraad onderschrijft de visie van Remkes en gaf in november aan dat de partijen op de Zaanse Schans tot 1 april 2020 de tijd hebben om met een alternatief te komen voor de VMR. Nu de erfgoedpartijen en de culturele partijen op de Zaanse Schans constructief samenwerken aan een gezamenlijke toegangskaart, stelt het college aan de gemeenteraad voor om de invoering van de VMR per 1 april 2020 uit te stellen. Het college stelt voorwaarden aan het uitstel. Mochten de partijen er niet in slagen om voor 1 juli een schriftelijke intentieovereenkomst te hebben, dan voert Zaanstad de VMR per 1 juli 2020 in. Mochten de partijen de intentieovereenkomst voor 1 juli sluiten, dan zijn er daarna een aantal toetsingsmomenten om ervoor te zorgen dat dit alternatief uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 wordt ingevoerd.