ZAANDAM - De dienstverlening van de gemeente Zaanstad moet voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk zijn. Een goede (digitale) informatievoorziening voor alle Zaanse inwoners, ook voor laag-geletterden en inwoners die niet digitaal vaardig zijn. De nieuwe Visie op Dienstverlening richt zich op het behouden wat inwoners als goed waarderen en verbeteren waar nodig. En richt zich specifiek op de drie focuspunten digitalisering, maatwerk en de communicatie met inwoners en ondernemers. De visie is een actualisatie van de visie uit 2017. Het college van burgemeester en wethouders legt de nieuwe Visie op Dienstverlening voor een zienswijze voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Dienstverlening, Rita Noordzij: "De gebruikers van onze dienstverlening staan centraal. Wij willen een bereikbaar bestuur zijn en luisteren naar de wensen en behoeften van onze Zaanse inwoners en ondernemers en passen ons handelen daarop aan. Dit betekent ook het continu verbeteren van de interne processen. Weten wat er binnen nodig is door steeds meer naar buiten gericht te zijn."

Dienstverlening is maatwerk
De samenleving verandert en daarmee ook de behoeften van inwoners en ondernemers. Veranderingen in de wetgeving, zoals de Omgevingswet, is van invloed op de dienstverlening van de gemeente. Daarnaast is het belangrijk dat de dienstverlening voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is. Voor ouderen, inwoners die niet-digitaal vaardig zijn, laag geletterden en kwetsbare mensen. En dat de inwoners altijd en overal digitaal bij Zaanstad terecht kunnen. En als digitaal niet mogelijk is, blijft het mogelijk om te bellen, een bezoek te brengen aan het stadhuis of dat mensen thuis bezocht kunnen worden. De dienstverlening verandert en verbreed.

Ervaringen uit de samenleving gebruiken om te verbeteren
Via de Zaanpeiling worden Zaanse inwoners en ondernemers regelmatig betrokken bij onderzoeken naar klanttevredenheid over de dienstverlening. De ervaring van inwoners wordt gemonitord en met de opgehaalde ervaringen, worden verbeteringen in de dienstverlenende processen doorgevoerd. Zo kunnen inwoners sinds 2018 hun aangevraagde paspoort of ID-kaart thuis laten bezorgen. In het coalitieakkoord is de ambitie vastgelegd om de dienstverlening aan ondernemers in Zaanstad te versterken. De wijze waarop het contact met de ondernemers is georganiseerd via het ondernemersportaal wordt verder doorontwikkeld.

Uitvoering van de Visie 2020
De visie wordt vertaald naar een uitvoeringsplan. De planning is om in het derde kwartaal van 2020 te starten met het plan. In dit plan zijn projecten en activiteiten opgenomen die gericht zijn op de verbetering van de dienstverlening. Zoals de al gestarte projecten Ontvangstbevestigingen en Dienstverlening aan ondernemers. Andere projecten zoals het monitoren van de klanttevredenheid van de dienstverlening en de zoekfunctie van de website worden ook aan het plan toegevoegd. In juli zal de gemeenteraad een besluit nemen over de visie.