ZAANDAM -Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 12 december 2023 een besluit genomen over de ontwikkeling van de Peperstraat. Het ontwerp-bestemmingsplan voor de hele Peperstraat en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van fase 1 van de Peperstraat zijn door B&W vastgesteld. Wethouder René Tuijn:“ Ik ben blij dat we een stap verder zijn met dit mooie plan voor de vernieuwing van de Peperstraat! Deze ontwikkeling sluit helemaal aan op de doelen van de gemeente Zaanstad: extra woningen en meer groen. Over enkele jaren zie je hier een levendige straat met veel nieuwe woningen in een groene omgeving.”

Ontwikkeling


De vernieuwde Peperstraat wordt de nieuwe oostelijke entree van het centrum van Zaandam. Er komt een ondergrondse parkeergarage met daarboven een groot plantsoen en in totaal negen woongebouwen. De nieuwe Peperstraat wordt een fijne plek. Er is straks meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers en er komt een goede mix van huur- en koopwoningen. Het totaal van ongeveer 560 nieuwe woningen bestaat voor 30% uit sociale huurwoningen en voor 20% uit middeldure huur. De architectuur van de nieuwe Peperstraat is geïnspireerd op de bouwgeschiedenis van begin vorige eeuw en sluit aan bij de gebouwen in de nabije omgeving. De woningen zijn duurzaam, ze krijgen bijvoorbeeld groene daken en in het ontwerp is rekening gehouden met biodiversiteit. De oorspronkelijke bewoners van de straat met een vaste huurovereenkomst kunnen terugkeren in de nieuwbouw als zij dat willen.

Inzageperiode

Nu het college van B&W dit besluit genomen heeft, worden het ontwerp-bestemmingsplan samen met de bijbehorende documenten ter inzage gelegd. Van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 kan iedereen die dat wil een reactie (zienswijze) geven. De reacties én de beantwoording daarvan door het college - met eventueel voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan - worden meegegeven aan de gemeenteraad. De raad neemt uiteindelijk een besluit over het bestemmingsplan. Als de gemeenteraad akkoord is, is het definitieve bestemmingsplan vastgesteld.Het college van B&W heeft nu ook de ontwerp-omgevingsvergunning afgegeven. De omgeving kan hierop reageren. Na de reactietermijn besluit het college van B&W of de omgevingsvergunning definitief wordt. Dit kan pas, nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt.