ZAANSTAD - De pilot ‘budget maatwerkondersteuning’ waarmee de gemeente Zaanstad in 2015 is gestart, zorgt voor vermindering van maatschappelijke kosten. Dat blijkt uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en Slim Beleid. De pilot is bedoeld voor mensen die in armoede dreigen te raken of kortdurende ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld om de borg voor een nieuwe woning te voldoen of om een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar weg te nemen.

Op de langere termijn zou de ondersteuning ook moeten bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke participatie. Wethouder Jeroen Olthof: “In deze pilot zoeken onze sociale wijkteams en jeugdteams samen met de inwoner die om hulp vraagt, naar de beste manier om armoede te bestrijden. Ik ben er trots op dat we dit in onze stad zo doen. Onze professionals gaan uit van de leefwereld van inwoners in plaats van de systemen, daar ligt de toekomst. Het onderzoek geeft ons adviezen om deze aanpak nog beter te maken, daar gaan we mee aan de slag.”

Inwoners krijgen toegang tot het budget via de sociale wijkteams en jeugdteams. Het Verwey-Jonker Instituut en Slim Beleid evalueerden de werking van de pilot. Wat is het effect van het maatwerkbudget en onder welke voorwaarden werkt het. Zij keken daarbij naar de effecten op korte termijn: heeft het budget de inwoner met een hulpvraag geholpen met zijn probleem. En zorgt het budget er op langere termijn voor dat deze hulpvragers beter ‘mee konden doen’ met de maatschappij. Twintig casussen van gemeente Zaanstad zijn op deze manier in kaart gebracht. Van tien casussen berekenden de onderzoekers ook wat de maatschappelijke kosten zouden zijn geweest zonder de inzet van het maatwerkbudget.

Bij zestien van de twintig casussen is het kortetermijndoel van het maatwerkbudget bereikt, in drie gevallen is dat deels bereikt en in een geval is de inzet van het maatwerkbudget niet gelukt, omdat de inwoner geen contact meer heeft met het betrokken wijkteam. Uit het onderzoek blijkt dat de weg naar werk en het bevorderen van gezondheid nog lang is. De meeste winst is behaald rondom de aanpak en stabilisatie van schulden en het voorkomen van huisuitzettingen.