ZAANDAM - Afgelopen vrijdagavond heeft burgemeester Jan Hamming 4 KO's uitgereikt. In verband met de geldende coronaregels hebben we u hier niet voor uitgenodigd. We hebben wel foto's laten maken. Deze foto's kunt u met bronvermelding (Bart Homburg) gebruiken.

De KO's zijn uitgereikt aan: Anton Dolman, Jos Beijer, Ronald Krijt en Dirk Vermast.

Ter informatie ontvangt u wat wetenswaardigheden uit de speech die de burgemeester heeft uitgesproken.

Anton Dolman
- Al jaren ben je werkzaam als bode bij de gemeente Zaanstad. Je bent samen met je collega's HET visitekaartje voor bezoekers van ons Stadhuis.
- Naast het werk als bode ben je sinds juni 1982 tot augustus 2018 werkzaam geweest als vrijwillig brandweerman. Gedurende die 36 jaar was je heel vaak aanwezig op de uitrukdiensten.
- Je hebt veel diploma's behaald en staat bekend als een goed manschap en een goede chauffeur. Ook was je actief bij de ademluchtwachtdienst
- Al die 36 jaar heb je je dus vrijwillig ingezet voor de Zaanse samenleving.
- Sinds 1982 tot op de dag van vandaag ben jij ook lid van de Vereniging Brandweer Zaandijk. En een graag gezien lid, zo heb ik gehoord.
- Op bijna iedere oefenavond ben je aanwezig en ook op contactavonden laat je weinig verstek gaan.
- Door jouw vrijwillige inzet heb je jouw meerwaarde voor de Zaanse samenleving zeker bewezen.
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jos Beijer
- Naast je werk als zelfstandig tegelzetter ben je vanaf oktober 1978 tot januari 2019 actief geweest als vrijwillig brandweerman.
- Wat een enorme staat van dienst heb je! Bijna 41 jaar! Chapeau!
- Je staat bij de Brandweerpost Zaandijk bekend als een zeer goede chauffeur. Maar ook als een zeer goede duiker, een goed BOT lid (BOT staat voor Bedrijfs Opvang Team) en als een bekwaam manschap
- Heel vaak was je aanwezig tijdens oproepen tijdens je actieve dienst. Al die tijd heb jij dus je steentje bijgedragen aan een veiliger Zaanstad.
- Naast vrijwillig brandweerman ben je ook al vanaf 1978 tot op heden lid van de Vereniging brandweer Zaandijk.
- Bijna wekelijks ben je aanwezig op de oefenavond en ook bij veel contactavonden ben je van de partij.
- Je bent al met al van zeer grote waarde gebleken voor de Zaanse gemeenschap. Daarom wil ik heel graag mijn dank uitspreken voor jouw jarenlange inzet. - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ronald Krijt
- Van september 1984 tot januari 2019 ben jij vrijwillig werkzaam geweest als brandweerman. Als begenadigd chauffeur en goede manschap sta jij goed bekend op de kazerne.
- Je hebt vele diploma's behaald was naast bevelvoerder ook plaatsvervangend kazernecommandant van de post Zaandijk.
- Op de uitrukdiensten was je echt ZEER vaak aanwezig, heb ik mij laten vertellen. En dat al die 24 jaar naast de drukke werkzaamheden voor jouw eigen bedrijf.
- Sinds 1984 ben je ook lid van de Vereniging Brandweer Zaandijk. Daar heb je verschillende bestuursfuncties bekleed.
- Tot op de dag van vandaag ben je verantwoordelijk voor het oud materiaal wat is ondergebracht in een aparte stichting.
- Je bent een graag gezien lid en bent bijna wekelijks aanwezig op de oefenavonden en de contactavonden.
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dirk Vermast
- Als je besluit brandweerman te worden, dan besluit je om je in te zetten voor de veiligheid van burgers.
- Je staat als brandweerman altijd klaar voor anderen. Altijd paraat; Zeven dagen per week en 24 uur per dag!
- En een brandweerman doet zoveel meer dan branden blussen. Jullie redden mensen en dieren uit benarde situaties. Jullie zijn vaak eerder ter plaatse dan een ambulance bij bijvoorbeeld een auto te water of bij een overstroming na harde regen.
- Jullie redden levens en zette daarbij vaak je eigen leven op het spel.
- En jij bent zo'n brandweerman in hart en nieren!
- Maar liefst 31 jaar, vanaf 1988 tot eind 2019 ben jij vrijwillig werkzaam geweest als brandweerman!
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau