ZAANSTAD - De huidige beleidsnota Sport ‘Zaankanters in beweging’ is opgesteld in 2008 en is in 2014 verlopen. Hoog tijd voor een nieuwe visie dus!

In de oude nota werd sport met name beschouwt als doel op zich. Sport is echter al lang niet meer alleen een aangename vrijetijdsbesteding, maar wordt algemeen beschouwd als een noodzakelijke investering in de kwaliteit van ons leven en een middel om bij te dragen aan diverse opgaven in de stad. In het huidige coalitieakkoord 2018-2022 is deze positie die sport kan innemen in de samenleving als duidelijk ambitie opgenomen. De gemeente werkt momenteel aan een nieuwe visie op sport in Zaanstad die richting geeft aan:
-de veranderende vraag naar sport- en beweegmogelijkheden in een groeiende stad;
-het ontwikkelen en in stand houden van voldoende en kwalitatief goede en bereikbare accommodaties en plekken om te sporten;
-het inzetten van sport en bewegen om belangrijke maatschappelijke doelen te bereiken.

Klaar voor de start!
Het vertrekpunt van de visie is: Waar staat de toekomstige Zaanse samenleving voor in 2030 en hoe verhoudt zich dat tot de positie van sport en bewegen? We hanteren bij het ontwikkelen van de visie het algemeen geaccepteerde gedachtengoed dat, de waarde van sport als middel een bijdrage kan leveren aan de stad. Dit gedachtengoed willen we verbinden aan de groei van de stad en bijbehorende ambitie om de kwaliteit van de stad te verbeteren.

Samen sta je niet alleen
Sport is van en vóór alle inwoners, en voor de nieuwe visie is dan ook input vanuit de samenleving en de sportwereld nodig. We hanteren hiervoor een interactieve participatieaanpak om vanuit verschillende invalshoeken de belangen goed in beeld te krijgen zodat verenigingen, maatschappelijke organisaties, inwoners en andere partners in de stad deelgenoot zijn van het proces en zich herkennen in de visie op sport voor de komende jaren.

Tot 30 oktober kun je de inwonersenquête ‘hoe sportief ben jij?’ invullen. Met dit onderzoek willen we van alle inwoners in Zaanstad te weten komen wat hen motiveert of belemmert om te (gaan) sporten in Zaanstad. Denk je mee?

Meer info: Raadsinformatiebrief 3 juni 2019