ZAANSTAD - Het college van B&W Zaanstad heeft het uitvoeringsprogramma voor opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma staan maatregelen en activiteiten om er voor te zorgen dat asielzoekers en vergunninghouders zo snel mogelijk volwaardig onderdeel kunnen worden van de samenleving, bijdragen aan de stad en zelfredzaam worden. 

Samen met inwoners, vrijwilligers, werkgevers en partnerorganisaties zorgt Zaanstad ervoor dat iedereen meteen mee kan doen. Wethouder Rita Visscher: “Door snelle integratie kunnen we de talenten van asielzoekers en vergunninghouders optimaal benutten en worden zij een waardevol onderdeel van de gemeenschap. Een diverse samenstelling van de Zaanse bevolking leidt tot nieuwe inzichten, nieuwe ideeën, nieuwe ontmoetingen en nieuwe impulsen. Het gaat daarbij ook niet alleen meer om de vraag wat wij voor vluchtelingen kunnen doen, maar wat zij voor ons, voor Zaanstad, kunnen doen. Hoe we elkaar verder kunnen helpen.”

Wonen, leren, leven en werken
Gemeente Zaanstad zet met het uitvoeringsprogramma in op het tegelijkertijd verkrijgen van huisvesting, het leren van de taal, het volgen van een opleiding, en het vinden van werk. Daarnaast is er continue aandacht voor gezondheid en veiligheid. Om volwaardig onderdeel te kunnen zijn van de samenleving, is het belangrijk dat asielzoekers en vergunninghouders zo snel mogelijk zelfredzaam zijn en (vrijwilligers)werk kunnen doen. Zaanstad zet zich voor vele groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt in, waaronder ook voor vluchtelingen. Zo zorgt Zaanstad samen met ondernemers voor voldoende stages, werkervaringsplekken, arbeidsplaatsen en (taal)buddy’s. Ook stimuleert Zaanstad dat vluchtelingen aan de slag gaan met vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bij een sportvereniging, buurtboerderij of in samenwerking met ‘Zaankanters voor elkaar’.

Integratie begint voordat een asielzoeker zijn verblijfsvergunning heeft. Daarom ondersteunt de gemeente de vele betrokken vrijwilligers die asielzoekers onder andere taallessen geven op de vrijwilligerslocatie ‘De Sluis’ en dit blijft de gemeente doen ook bij de komst van het azc aan de Stationsstraat. Om zoveel mogelijk hobbels weg te nemen voor het succesvol volgen van een inburgeringstraject, werkt de gemeente samen met de aanbieders van inburgeringstrajecten, zodat er voor vergunninghouders voldoende aanbod is.

Om verdringing op de woningmarkt zoveel mogelijk tegen te gaan, neemt gemeente Zaanstad extra maatregelen voor de huisvesting van vergunninghouders, zoals het delen van woningen  en het onderzoeken of leegstaande panden kunnen worden omgebouwd voor (tijdelijke) bewoning voor vergunninghouders gecombineerd met andere doelgroepen. Deze maatregelen dragen bij aan de spreiding van vergunninghouders in de gemeente.