ZAANDAM - Op de voormalige sportvelden van Verkade komt een nieuwe woonwijk met 470 woningen. De wijk, ook wel bekend als Overtuinen A en B, heeft als voorlopige werknaam ‘Verkadebuurt’. Voor Overtuinen A met 207 woningen hebben gemeente Zaanstad en woningbouwcorporatie Parteon overeenstemming bereikt over een anterieure overeenkomst. Wethouder René Tuijn: ‘De Verkadebuurt wordt een nieuwe woonwijk dichtbij de binnenstad, die eruit zal zien als een verwijzing naar het industriële verleden van de Zaanstreek. Ik ben blij dat hiermee weer veel nieuwe huizen beschikbaar komen, waaronder 30% sociale huurwoningen voor het totale project en in het gebied Overtuinen B bovendien nog 10% woningen van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad.’

Anterieure overeenkomst


In de anterieure overeenkomst voor Overtuinen A staan afspraken tussen Parteon en gemeente Zaanstad over de bouw van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Het door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige plan uit 2019 is de basis voor deze afspraken. Harry Platte, directeur-bestuurder van Parteon: ‘We voegen op een centrale plek een hoogwaardige wijk toe, toegankelijk voor de lagere inkomens. Dichtbij het station, met oog voor natuur en milieu, wordt dit echt een aanwinst voor de stad.’ Voor Overtuinen B hebben de gemeente en beoogde ontwikkelaar HSB momenteel gesprekken over het sluiten van een koop-ontwikkelovereenkomst, waarmee ook voor dit deel van Overtuinen financiële afspraken worden vastgelegd.

Het plan


Overtuinen A en B worden straks één geheel, met 30% sociale huurwoningen. In deel B wordt 10% van de woningen een woning van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ). Daarmee is het kopen van een huis mogelijk tegen lagere kosten, doordat de grond eigendom blijft van BKZ. Fietsers en wandelaars kunnen uiteindelijk via de Verkadebuurt sneller naar oud West en het centrum wandelen en fietsen en vice versa. Een andere grote kwaliteitssprong is dat het vrachtverkeer van Verkade niet langer over de Westzijde rijdt, maar via een daarvoor ingerichte weg via de Verkadebuurt.

Wonen vlakbij het station


Voor bewoners van de Verkadebuurt zijn er veel mogelijkheden om gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer via de nabijgelegen bushalte aan de Provincialeweg en het (intercity) station Zaandam. Er is daarom is de anterieure overeenkomst opgenomen dat er bij de 79 appartementen tot 55 m² alleen bezoekersparkeerplaatsen komen.

Bomen verplaatsen

Om de wijk te kunnen bouwen moeten bomen worden verwijderd. Er worden 11 bomen verplaatst (10 watercipressen en 1 Es). Voor de verplaatsing van deze 11 bomen en voor de kap van 9 andere bomen (8 bij de fietstunnel en 1 plataan bij het Dik Trompad) die kapvergunningsplichtig zijn, is een kapvergunning aangevraagd. Daarnaast moeten er nog bomen en struiken weggehaald worden waar geen vergunning voor nodig is. Parteon is hier sinds oktober 2022 al mee begonnen op het noordelijke deel van het terrein. De gemeente is hier sinds april 2023 ook mee bezig voor het zuidelijke deel. Hierover hebben de omwonenden al eerder bericht gekregen. Zodra de vergunningen definitief zijn kunnen de werkzaamheden beginnen met het voorbelasten van het terrein.

Volgende stap is het ontwerpbestemmingsplan

Nadat de anterieure overeenkomst is getekend met Parteon en binnenkort ook de koop-ontwikkelovereenkomst met HSB, volgt de volgende stap: het ontwerpbestemmingsplan. De bedoeling is om deze nog voor het einde van 2023 ter inzage te leggen. Dan wordt ook een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de omgeving en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Bij het ontwerpbestemmingsplan hoort ook een nadere uitwerking van het Stedenbouwkundig Plan Verkadebuurt uit 2019. Daarin komen de regels over onder andere beeldkwaliteit, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. De uitwerking van het stedenbouwkundig plan en het ontwerpbestemmingsplan wordt uiteindelijk ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.