ZAANDAM - Met het ondertekenen van de anterieure overeenkomst, gaat de ontwikkeling van de Peperstraat in Zaandam een volgende fase in. Wethouder René Tuijn en Henk Brouwer van eigenaar/ontwikkelaar Opportunity Vastgoed zetten deze week hun handtekening onder een reeks aanvullende afspraken, zoals over de bouw van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte.

Wethouder René Tuijn: "De Peperstraat is echt aan een opknapbeurt toe. Het is een grijze autostraat met veel verharding en sterk verouderde panden. En dat op zo'n centrale plek in Zaandam en met een nijpende woningnood. Dit gebied biedt een geweldige kans voor extra woningen én alle groene ambities die we als Zaanstad hebben. Dat het project impact heeft op de omgeving en de huidige bewoners, dat is duidelijk. Maar als je alles afweegt, biedt het vooral een kans met overwegend positief effect voor Zaanstad."

Henk Brouwer van eigenaar/ontwikkelaar Opportunity Vastgoed: "De nieuwe Peperstraat wordt de oostelijke entree naar het centrum en krijgt een ondergrondse parkeergarage. Boven de garage komt een ovaalvormig groen park met daaromheen de nieuwe gebouwen. Het aanbod is gevarieerd: van ruime appartementen, maisonnettes en studio's in de vrije-, middeldure en sociale sector tot comfortabele eengezinswoningen. Door het toevoegen van ongeveer 450 woningen komen we tegemoet aan de groeiende vraag naar woningen in de regio. Over enkele jaren vormt dit de plek waar oorspronkelijke en nieuwe bewoners samen een levendige, groene wijk vormen."

De uitgangspunten

Een deel van de ideeën en uitgangspunten voor het nieuwe gebied zijn eerder vastgelegd in het 'gebiedsperspectief MAAK.Centrum Oost', een intentieovereenkomst en in een Ruimtelijk Programma van Eisen. Het doel van de ontwikkeling is het toevoegen van kwaliteit, meer groen en extra woningen. Er komen 19 grondgebonden en 511 tot 541 appartementen, dat zijn ongeveer 450 meer woningen dan nu. Eerder was er sprake van 15% middelduur en 55% vrije sector, maar nu spreken de partijen af dat het gaat om 30% sociale huur inclusief zorgwoningen, 20% middelduur en 50% vrije sector.

Participatie

De omgeving is over de anterieure overeenkomst per brief geïnformeerd. Daarnaast is de omgeving recent uitgenodigd voor twee bijeenkomsten over de inrichting van de openbare ruimte. In de bijeenkomst op 24 januari zijn met bewoners meningen en ideeën opgehaald, onder andere over het nieuwe plantsoen, de betrating en speelvoorzieningen. Tijdens de volgende bijeenkomst op 23 februari volgt hierover een terugkoppeling. Overkoepelend werkt de gemeente aan het opzetten van een 'adviesgroep Participatie Centrum Oost'. Inwoners en ondernemers bepalen daarin samen met raadsleden en de gemeente hoe de buurt zo goed mogelijk betrekken kan worden bij nieuwe plannen. Aanmelden kan tot 10 februari 2023 via www.maakcentrumoost.zaanstad.nl. Bij veel aanmeldingen, volgt een selectie op basis van motivatie.