ZAANDAM - Het bestemmingsplan voor Badhuisweg 1 op ‘Het Eiland’ in Zaandam wordt op 21 september ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Nu staat daar nog een leegstaand kantoor, waar Rochdale eigenaar van is. Het plan bestaat uit 120 sociale huurappartementen, verdeeld over twee gebouwen. Rondom de nieuwe gebouwen komt openbare ruimte met parkeerplaatsen en groen.


Wethouder René Tuijn: “Er is in Zaanstad veel behoefte aan meer betaalbare woningen. Deze sociale huurappartementen zijn daarom heel welkom en dat op deze práchtige plek aan de Zaan. De kade wordt met de herinrichting openbaar toegankelijk gemaakt, met zicht op de sluizen en ontmoetingsplekken in het groen.”

Mohamed Acharki, bestuurder Rochdale: “De woningnood is hoog, ook in Zaanstad. Daarom staan we te popelen om hier, op de plek van ons voormalige kantoor, twee fraaie gebouwen met 120 betaalbare appartementen neer te zetten. Het Zaaneiland wordt een van de mooiste gemengde buurten van de hele Zaanstreek.”

Vervolgstappen
Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden voor geluid en de ontwerp omgevingsvergunning hebben van 19 januari 2023 tot en met 1 maart 2023 tegelijk ter inzage gelegen. Als ook de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, is het voor betrokkenen mogelijk om tegen het vastgestelde bestemmingsplan in beroep te gaan.