KROMMENIE - Het bestemmingsplan voor ‘de Eilanden van Hain’ in Krommenie is voorgelegd aan de gemeenteraad. Het plan bestaat uit maximaal 235 woningen, (water)wegen en groen. Op basis van het bestemmingsplan, kunnen de ontwikkelaar en de gemeente samen met de buurt de plannen verder uitwerken.


Wethouder René Tuijn: “De Eilanden van Hain kent een lang voortraject. Het is goed nieuws dat we nu samen de volgende stap kunnen gaan zetten. Dit project draagt bij aan de verbinding tussen het dorp Krommenie en het omliggende landschap, met prachtige wandel-, fiets- en vaarroutes. En met het oog op de woningnood is elke nieuwe woning welkom. Er zijn nog belangrijke aandachtspunten, zoals het thema verkeer en de bouwfase. Daarom willen we ook alle vervolgstappen zorgvuldig met de ontwikkelaar en de buurt doorlopen.”

Vervolgstappen
Het bestemmingsplan wordt, na vaststelling door de raad, zes weken ter inzage gelegd. Naast het bestemmingsplan is de second opinion voor de verkeersontsluiting ook aan de raad aangeboden. De afgelopen jaren werd duidelijk dat omwonenden diverse visies hebben op wat de beste manier is, om het verkeer de wijk in en uit te leiden. Om dit zo objectief mogelijk op te pakken is er een onafhankelijke verkeersveiligheidsanalyse gedaan. Op basis hiervan kan de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan een integrale afweging maken.