ZAANDAM - Burgemeester Jan Hamming opent op maandag 10 oktober 2022 de Week van de Veiligheid in de Bullekerk (Westzijde 75, Zaandam). Het thema is dit jaar ‘Voorbereid op gedigitaliseerde criminaliteit’. In de week van 10 tot 16 oktober organiseert de gemeente samen met het Regionaal Platform Crisisbeheersing activiteiten voor bewoners en ondernemers. We informeren deelnemers over verschillende vormen van criminaliteit. Ook vertellen we de deelnemers wat ze moeten doen als ze hiermee te maken krijgen. U kunt hier gratis aan meedoen.

Hieronder vindt u het programma van de Week van de Veiligheid.

Ondermijning 10 oktober | 19.00 uur | Bullekerk, Westzijde 75 Zaandam

Bij ondermijning vervagen de grenzen tussen de bovenwereld (de ‘gewone’ maatschappij) en de onderwereld (criminelen). Tijdens deze bijeenkomst voor bewoners en ondernemers vertellen we u graag meer hierover. Zo krijgt u onder andere uitleg wat ondermijning is, welke vormen van ondermijning er zijn en hoe u op een veilige manier ondermijning kunt melden.

Gedigitaliseerde criminaliteit 11 oktober | 19.00 uur | De Stoomhal, Pakhuisplein 44 Wormer

Misschien heeft u zelf weleens een phising mail ontvangen, met daarin een link naar een op het oog betrouwbare website? Als u op zo’n link klikt, kan het zomaar zijn dat uw telefoon of computer blokkeert. Soms moet u ook geld betalen om de telefoon weer te kunnen gebruiken. Dit is een voorbeeld van ransomware. Een (security)specialist legt u op deze avond uit wat online de gevaren zijn. Ook vertelt hij wat u kunt doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt.

Verkleinen kans op een (woning)inbraak 12 oktober | 19.00 uur | Raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 100 Zaandam

Tijdens deze avond is een expert van de politie aanwezig. Hij maakt vooraf foto’s en video’s van plekken waar inbrekers makkelijk hun slag kunnen slaan. Hij laat zien hoe makkelijk het soms is om in te breken. U krijgt ook tips om de kans op een inbraak kleiner te maken. Onze expert vertelt hoe dieven werken, de tijden waarop inbraken vaak voorkomen en hoe u verdacht gedrag kunt herkennen en melden.

Overvalpreventietraining 13 oktober | 19.00 uur | Zaantheater, Nicolaasstraat 3 Zaandam

Het is belangrijk dat ondernemers en hun werknemers, weten wat ze moeten doen als ze te maken krijgen met een overval. In deze training voor ondernemers bootsen we een overvalsituatie zo realistisch mogelijk na. We maken hiervoor gebruik van ervaren trainers, die onder andere de rol van de overvallers spelen. Deze training leert deelnemers niet alleen hoe ze een overval kunnen voorkomen. Ze leren ook wat ze moeten doen als ze te maken krijgen met een overval. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat ze de politie, zo nauwkerig mogelijk kunnen vertellen hoe de dader eruitziet. Tevens komt aan bod hoe ze moeten omgaan met hun klanten tijdens een overval.

Alert in de wijk 14 oktober | 19.00 uur | Raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 100 Zaandam

De gemeente wil dat iedereen in Zaanstad zich veilig voelt. Tijdens deze bijeenkomst krijgen bewoners en ondernemers uitleg hoe zij verdachte situaties kunnen herkennen en wat ze dan kunnen doen. U leert tijdens deze training om gericht te kijken naar mensen die in en rond uw wijk lopen en afwijkend gedrag vertonen. Hoe kunt u zien wie kwade bedoelingen heeft? Wat is afwijkend gedrag? Hoe kunt u iemand op een goede manier aanspreken? Op deze avond zijn ook buurtpreventiecoördinatoren aanwezig. Zij laten u onder andere voorbeelden uit de praktijk zien.

Opgeven voor een bijeenkomst

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag één of meerdere bijeenkomsten bijwonen? Dat kan door een mail te sturen naar OOV@zaanstad.nl. Vermeld hierin uw voor- en achternaam. Geef ook aan welke bijeenkomst(en) u wilt bijwonen en met hoeveel personen u komt.