ZAANDAM - De gemeente Zaanstad past voor eind 2021 de situatie op en rond de Wilhelminabrug aan om te zorgen voor een blijvende en veilige loop-, fiets- en rijroute. De verkeersdeelnemers op de brug maken ook in de toekomst gebruik van de bestaande weg die op een aantal punten wordt aangepast. De slinger in de bocht verdwijnt en het fietspad sluit op een andere, logischere wijze aan op de Nicolaasstraat. De nieuwe indeling zorgt voor meer veiligheid voor fietsers en voetgangers en biedt meer ruimte voor het autoverkeer.

Vlak nadat de Wilhelminabrug in mei 2020 in gebruik werd genomen, kreeg de gemeente meerdere meldingen van verkeersdeelnemers, met name fietsers, die de brug en de aanloop- en rijroute naar de brug als gevaarlijk en risicovol ervaarden. Ook vonden op het brugdek enkele (fiets)ongevallen plaats. Zaanstad besloot daarop het fietspad af te sluiten met rood-witte barrières. En de fietsers over de rijbaan – waar ook de auto's rijden - te laten fietsen.

Onderzoek naar een veiligere brugindeling
De gemeente schakelde een onafhankelijk extern onderzoeksbureau in om de situatie nader te bekijken en advies te geven over de mogelijkheden van een veiligere indeling van de brug en de situatie rondom de brug. Zaanstad gaf als voorwaarde aan de onderzoekers mee dat rekening gehouden moest worden met de Human Factor. Het gedrag van de verkeersdeelnemers als uitgangspunt. In maart kwam het onderzoeksbureau met een aantal varianten met mogelijke oplossingen. Uit de varianten is de meest haalbare (variant 1) gekozen.

Maatregelen voor een veiliger wegdek
De gemeente laat een aantal aanpassingen doorvoeren. Zo wordt de slinger in de bocht weggehaald en sluit het fietspad anders aan op de Nicolaasstraat en naar de Dam. Naast het definitief maken van de inrichting op en rondom de brug, zijn de verhoogde betonnen, schuine randen die de rijgedeeltes uit elkaar halen, gemerkt met een kleur. Deze worden vervangen door rood-witte attentiebakens, zodat het hoogteverschil meer opvalt. De huidige weginrichting op de Beatrixbrug komt overeen met die van de variant waarvoor is gekozen voor de Wilhelminabrug. Een eenduidige inrichting van beide bruggen is duidelijker voor alle verkeersdeelnemers.

Voortgang en planning
De komende periode worden de voorbereidingen getroffen om de gekozen variant toe te passen. De uitvoering kan plaatsvinden voor het eind van 2021, dan kunnen ook de barrières weggehaald worden.