ZAANDAM - Vanaf 13 november gaat Bioforte BV aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de biomassacentrale in Zaandam. De biomassacentrale wordt de eerste warmtebron voor het toekomstige Zaanse warmtenet. Op het terrein aan de Pascalstraat bouwt Bioforte tussen nu en september 2019 deze warmtebron.

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het afgraven en egaliseren van het terrein en het kappen van bomen langs de rand van het gebied. Ook worden in de week van 19 november de heipalen geslagen en de fundering aangebracht. De verwachting is dat de bouw tot september 2019 in beslag neemt.

Over de biomassacentrale
Bioforte BV bouwt een duurzame biomassacentrale in Zaandam. De gebruikte biomassa is van gecertificeerd Nederlands snoeiafval van bijv. Staatsbosbeheer. Van dit snoeiafval werd in 2016 49% geëxporteerd naar met name Duitsland en België. De centrale is uitgerust met de nieuwste filters.

Levering warmte
Vanaf eind 2019 begint dan de levering van warmte. Na de formele oprichting van Warmtenetwerk Zaanstad BV op 7 november kan ook begonnen worden met de aanleg van het warmtenet zelf. De verwachting is dat rond de jaarwisseling begonnen wordt.

Duurzame warmte voor meer dan 2000 woningen
Met de realisatie van het warmtenet zet Zaanstad een belangrijke stap in het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, en hebben de eerste inwoners van Zaanstad in de winter van 2019/2020 duurzame warmte. Na de eerste ruim 2000 woningen die de komende jaren aangesloten worden, biedt het warmtenet op termijn ook mogelijkheden om andere delen van Zaanstad te verwarmen. Omdat het warmtenet een open net is, kunnen er naast de biomassacentrale op termijn andere warmtebronnen gaan leveren, zoals bijvoorbeeld restwarmte van de Zaanse industrie. Deze zullen het warmtenet nog duurzamer maken.

Minder CO2 uitstoot
De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om klimaatneutraal te zijn. Onderdeel hiervan is de energietransitie: de overgang van fossiele energie naar lokaal opgewekte, schonere energie. Eén van de doelen is het stoppen met verwarmen met aardgas, omdat bij de verbranding van aardgas CO2 vrijkomt. Het grootste deel van de huidige CO2-uitstoot in Zaanstad wordt veroorzaakt door de verwarming van woningen en bedrijfspanden. Daarom start de gemeente Zaanstad met een duurzame(re) manier van verwarmen door middel van een warmtenet.