ZAANDAM - De Stichting de Zomer van Monet heeft het college van de gemeente Zaanstad laten weten dat zij in overleg met de Programmaraad -bestaande uit het Zaans Museum, stichting Monet in Zaandam, stichting Marketing Zaanstreek en FluXus- heeft besloten de voorbereidingen voor de Zomer van Monet 2021 te staken. Vanuit praktisch en moreel oogpunt acht de stichting het niet verantwoord om in 2021 een stadsbreed programma neer te zetten.

Guusje ter Horst, voorzitter van het bestuur van de Stichting Zomer van Monet 2021 heeft dit besluit namens het bestuur als volgt toegelicht:"In verband met de coronacrisis zien wij ons, tot onze spijt, genoodzaakt de voorbereidingen voor het programma van de Zomer van Monet 2021, te staken. De coronacrisis heeft een enorme impact op ons land en in het bijzonder grote gevolgen voor de cultuursector, zo ook in Zaanstad. Vanuit praktisch perspectief zien wij -, mede door alle coronamaatregelen en de ongewisse toekomst in een anderhalve meter samenleving - geen mogelijkheden om het ambitieniveau te halen dat ons voor ogen stond met de Zomer van Monet 2021.Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van de culturele instellingen, kunstenaars en makers moeite om het hoofd boven water te houden. Bovendien gaan zij een onzekere toekomst tegemoet. Wij vinden het daarom vanuit moreel oogpunt niet verantwoord om een stadsprogramma te realiseren, mede gezien de oplopende financiële nood in het culturele veld van Zaanstad. Het spijt ons zeer dat we, ondanks alle positieve energie, inzet van partners en verzette werkzaamheden, tot dit besluit hebben moeten komen. Het besluit is genomen na overleg met de Programmaraad."

De argumenten die door de stichting Zomer van Monet worden genoemd worden door het college van Zaanstad onderschreven. Onder de huidige omstandigheden kunnen de beoogde ambities niet worden gehaald en omdat onduidelijk is hoe de situatie volgend jaar zal zijn is op dit moment geen zekerheid over de (on)mogelijkheden voor de organisatie van publiek toegankelijke activiteiten. Daarbij heeft het overeind houden van de culturele basisinfrastructuur in Zaanstad voor dit moment prioriteit.

Wethouder Cultuur Annette Baerveldt: "Het college vindt het jammer dat de Zomer van Monet 2021 niet door kan gaan. Wij danken de Stichting de Zomer van Monet voor hun inzet en betrokkenheid."