ZAANSTAD - De afgelopen periode is duidelijk geworden dat in de provincie Noord-Holland ongeveer 420 extra "bedden" nodig zijn voor de opvang van asielzoekers. De Commissaris van de Koning heeft hiervoor een regietafel georganiseerd en aan gemeenten gevraagd deze plekken gezamenlijk te leveren. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft Zaanstad benaderd om na te denken over de beschikbaarheid van opvangplekken in de gemeente. Het college staat er voor open om te onderzoeken of er in de gemeente een geschikte kleinschalige locatie is en heeft dit voorgelegd aan de raad.


Burgemeester Jan Hamming over dit voorstel in relatie tot de actuele situatie rond het coronavirus: "Dit verzoek ligt al een even bij Zaanstad en we zijn ook al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor het voorstel aan de raad. We begrijpen dat mensen in verband met het coronavirus met andere zaken bezig zijn dan dit voorstel. We gaan natuurlijk sowieso pas onderzoeken als de raad ermee instemt en daarnaast het virus minder aandacht vraagt. Tegelijkertijd moeten we onze ogen niet sluiten voor andere zaken die in de wereld spelen en daarom heeft het college besloten om dit voorstel nu aan de raad te sturen."

Zorgvuldigheid voorop
Over het voorstel: "Op dit moment hebben we niet direct een kant en klare opvanglocatie beschikbaar, zo simpel is het. Daarom zeggen we ook tegen het COA: we weten niet of we voor opvangplekken kunnen zorgen. We vinden wel dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen om op z'n minst te bekijken wat er in Zaanstad mogelijk is. Daarbij is voor ons zorgvuldigheid heel belangrijk. We gaan het alleen onderzoeken als de raad daar achter staat. En we willen bewoners en ondernemers betrekken bij het onderzoek. Sterker we willen ze oproepen om ze te laten meedenken over een locatie."

Zienswijze
Het college heeft de raad om een zienswijze gevraagd over het doen van een onderzoek. Daarbij is ook een aantal strikte voorwaarden geformuleerd waar de raad zich over kan uitspreken en waar nodig kan aanvullen. Zo moet de opvang kleinschalig zijn (maximaal 100 personen). Ook de aanwezigheid van voorzieningen zoals scholen, winkels en openbaar vervoer, telt mee. Daarnaast moet de huisvesting geschikt zijn om te gebruiken voor andere inwoners die tijdelijk een plek nodig hebben, zoals starters op de woningmarkt, gescheiden ouders met kinderen, inwonende gezinnen en thuiswonende jongeren, arbeidsmigranten en statushouders.

Strikte voorwaarden en samenspraak
Hamming: "We realiseren ons dat de druk op de woningmarkt en de ruimte in onze gemeente in het algemeen fiks is. De randvoorwaarden zoals de kleinschaligheid en de flexibiliteit om een eventuele locatie in te zetten voor verschillende mensen die met spoed op zoek zijn naar een huis zijn daarom erg belangrijk. Daarnaast is het essentieel dat we dit doen in samenspraak met de raad, onze inwoners en ondernemers. Onderdeel van het voorstel is dan ook dat Zaankanters worden opgeroepen om mee te denken over mogelijke locaties. Met ideeën uit de gemeenschap zelf is de kans dat we komen tot een voorstel waar onze eigen inwoners ook mee vooruit komen het grootst."

Landelijke oproep staatssecretaris
Er is behoefte aan extra opvangplekken van asielzoekers in het hele land. De vluchtelingenstroom neemt toe en de doorstroom stagneert. Daarom heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid opgeroepen naar opvang te zoeken. Daarom geeft burgemeester Hamming tot slot aan: "Dit is een gezamenlijke uitdaging waar we als Noord-Hollandse gemeenten voor staan. Wij roepen dan ook alle andere gemeenten in de provincie op om hier een verantwoordelijkheid in te nemen."

Eerdere opvang in Zaanstad
Vanaf 2015 is de gemeente Zaanstad bezig geweest met het bieden van opvangcapaciteit voor het COA op verschillende plaatsen in de stad. Zoals de detentiepontons in de Achtersluispolder, de noodopvang in het Veldpark en het Hembrugterrein. In de piekperiode zijn circa 1500 mensen opgevangen.