ZAANDAM - Sinds enige tijd ligt de bouw van IKC Overtuinen stil. Het gaat om de nieuwbouw van openbare basisschool Et Buut, christelijke basisschool Westerkim en de gymzaal. Reden hiervoor is een conflict tussen de aannemer (ADS Groep) en de opdrachtgever (Stichting Zaan Primair). Voor dit conflict wordt gezocht naar de beste oplossing voor alle betrokkenen. Tot op heden is deze helaas nog niet gevonden. Dat laat het college van burgemeester en wethouders in een raadsinformatiebrief weten aan de gemeenteraad.

Niet voor de zomervakantie
De uiteindelijke gevolgen voor de planning en eventuele kosten zijn nog niet bekend. Duidelijk is wel dat oplevering vóór de zomervakantie niet gaat lukken. Zaan Primair is bouwheer namens de gezamenlijke schoolbesturen en voor de gymzaal ook namens de gemeente. Gemeente Zaanstad is financier vanuit het Integraal Huisvestingplan Primair Onderwijs (IHP).

Constructieve uitgangspunten
Het conflict tussen aannemer en bouwheer ontstond over de rolverdeling en verantwoordelijkheden bij de uitwerking van de constructieve uitgangspunten van het gebouw. Sinds september vorig jaar gaat de discussie ook over de constructieve uitgangspunten zelf. De aannemer en bouwheer gaan de komende periode de verschillende opties naast elkaar liggen. Uiteindelijk zal de gemeente als financier een besluit moeten nemen.

De omwonenden worden met een bewonersbrief geïnformeerd over de stand van zaken.