ZAANSTAD - De komende drie jaar start de bouw van waarschijnlijk zo'n 3000 woningen binnen de Top 16 van woningbouwprojecten in Zaanstad. Dat schrijft het college in een brief aan de raad over de voortgang van de woningproductie. Zaanstad staat voor een grote woningbouwopgave. Om tempo te maken heeft het college een Top 16 van woningbouwprojecten vastgesteld die prioriteit krijgen binnen de gemeentelijke begeleiding. De Top 16 omvat in totaal zo'n 5900 woningen.

In totaal liggen er nu plannen voor zo'n 11.000 nieuwe woningen in Zaanstad. Daarvan heeft zo'n 30 procent, waaronder Kreekrijk (920 woningen) en Hembrugterrein (1000 woningen), een vastgesteld bestemmingsplan. Voor de overige 70 procent aan 'zachte' plancapaciteit is de opgave om deze snel planologisch mogelijk te maken.Het college heeft de ambitie om 1000 woningen per jaar te bouwen, waaronder 300 sociale huurwoningen en 100 betaalbare koopwoningen. Dat is een stevige ambitie ten opzichte van de circa 600 woningen die de afgelopen jaren werden toegevoegd

In de brief schetst het college wat er nog meer gebeurt om de bouwproductie te versnellen. Zo wordt er onderzoek gedaan naar tijdelijke woningen, wordt het Transformatiefonds ingezet om de ontwikkeling van complexe woningbouwlocaties rendabel te maken en stelt Metropoolregio Amsterdam middelen beschikbaar om extra mensen aan te nemen.

Met de corporaties zijn afspraken gemaakt om de komende jaren in te zetten op de bouw van 300 sociale huurwoningen per jaar. Ook spant Zaanstad zich in om binnen bestaande plannen het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen te verhogen. Gespreken met ontwikkelaars over de programmering hebben inmiddels ongeveer 300 extra sociale huurwoningen opgeleverd. Daarmee zijn er binnen de plancapaciteit van 11.000 woningen nu zo'n 2900 sociale huurwoningen in beeld.