ZAANDAM - De eerste stappen naar duurzame verbetering van de wijken Poelenburg en Peldersveld zijn gezet. Dat staat te lezen in de 2e voortgangsrapportage die het college van Zaanstad heeft gestuurd aan de gemeenteraad over het Actieplan Poelenburg Peldersveld. Een voorbeeld hiervan is het hoge aantal van deelnemers aan een taaltraject (255 per 1 mei 2018). Tegelijkertijd is er nog een lange weg te gaan om een echte blijvende verandering in de wijken tot stand te brengen.

Wijkwethouder Sanna Munnikendam: ‘We zien dat er resultaten worden geboekt, maar de vraag is: gaat het snel genoeg? Het antwoord daarop is moeilijk te geven. Aan de ene kant gaat het lang niet snel genoeg, wanneer wij de resultaten leggen naast onze ambitie. Aan de andere kant weten wij dat het bereiken van veranderingen een taai proces is en simpelweg tijd en geld kost. Het is dus een kwestie van een lange adem. Daarbij is het enorm belangrijk dat we intensief blijven samenwerken met bewoners en onze partners. Als gemeente kunnen we dit niet alleen.’

Enkele resultaten op een rij:

- Taal: Per 1 mei 2018 zijn 255 bewoners in Poelenburg en Peldersveld actief in een taaltraject. Op zeven locaties in Poelenburg en Peldersveld (vijf basisscholen en twee buurthuizen) vinden taalactiviteiten plaats. Daar komen de komende maanden nog nieuwe locaties bij.

- Afval: De afgelopen maanden zijn er stappen gezet met het op afspraak inzamelen van grof afval. Inmiddels wordt 50% van het grof afval op de juiste manier aangemeld. Daarnaast vindt er strikte handhaving plaats. In de periode januari tot en met maart 2018 zijn 229 boetes uitgedeeld, waarvan 30 op heterdaad. Dit is 56% van het totaal aantal uitgedeelde boetes voor dumpingen in Zaanstad.

- Vroeg Voorschoolse Educatie: In Poelenburg en Peldersveld hebben wij de startleeftijd voor VVE verlaagd van 2,5 naar 2 jaar. VVE bereidt kinderen vier dagdelen per week spelenderwijs voor op het basisonderwijs. Om te zorgen voor extra kindplekken voor de nieuwe doelgroep én de wachtlijsten te verkorten heeft de gemeente Zaanstad op twee scholen geïnvesteerd in uitbreiding van de capaciteit. Per 1 januari volgen 12 peuters jonger dan 2,5 het VVE-aanbod van 4 dagdelen per week en zijn 34 peuters zonder indicatie ingestroomd.

- Aanpak ondermijnende criminaliteit: Er zijn sinds 2017 12 hennepplantages opgerold in Poelenburg en Peldersveld. Ook zijn er door de politie veelvuldig verkeerscontroles uitgevoerd.

- Participatie: In Peldersveld en Poelenburg zijn de Sociale Wijkteams begonnen bewoners op te roepen met een uitkering. Het doel is om deze inwoners te activeren om te gaan participeren. Inmiddels zijn er 19 inwoners doorverwezen naar Werkom vanwege geringe afstand tot de arbeidsmarkt en 26 inwoners doorverwezen naar een taaltraject. Van 11 inwoners is de uitkering inmiddels gestopt; hetzij vanwege uitkeringsfraude of doordat men inmiddels aan het werk is. Dit levert een jaarlijkse besparing op van: €159.500.

- Wonen: Op 19 maart heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken bepaald dat Zaanstad de Wbmgp (ook wel bekend als de “Rotterdamwet”) mag uitvoeren. Doel is om meer diversiteit in de wijken te krijgen door vrijkomende huurwoningen toe te wijzen aan mensen die bijvoorbeeld inkomen uit arbeid hebben. Na intensieve voorbereiding gaat de werkwijze vanaf juli 2018 van start.

Over het actieplan
Ruim een jaar geleden is het actieplan Poelenburg Peldersveld vastgesteld. Dit plan was het resultaat van intensieve gesprekken met bewoners en professionals in de wijken. Het plan combineert een harde en zachte aanpak. Dat betekent: kansen voor bewoners die willen ontwikkelen en integreren en hard optreden tegen bewoners die wel kunnen, maar niet willen, overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen.
Kort samengevat werkt de gemeente samen met bewoners en partners aan vijf opgaven: jongeren, opvoeding en onderwijs, taal, participatie en armoede en vuil. Dit met het besef dat er daarnaast twee randvoorwaarden vervuld moeten worden om die opgaven te laten slagen (meer woondiversiteit en aanpak ondermijnende criminaliteit).