ZAANDAM - Gemeente Zaanstad gaat in samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en de Sociale Wijkteams, inwoners benaderen als zij een achterstand hebben bij de betaling van hun zorgpremie. De komende maanden wordt contact opgezocht met naar verwachting 210 huishoudens.

Wethouder Songül Mutluer: “Vroeg eropaf betekent dat we sneller hulp kunnen bieden en kunnen voorkomen dat inwoners in nog grotere financiële problemen komen. Een betalingsachterstand op de zorgpremie of de huur, kan een belangrijk signaal zijn dat iemand er in zijn eentje niet meer uitkomt. Eerder dit jaar zijn we al de samenwerking aangegaan met woningcorporaties, voor inwoners met een huurachterstand. Ik ben heel blij dat nu ook zorgverzekeraar het Zilveren Kruis en het CAK zijn aangesloten. Op deze manier kunnen we inwoners eerder benaderen en helpen door hun financiële situatie inzichtelijk te maken en weer op de rit te krijgen.”

Hoe en wanneer worden inwoners benaderd?
Als iemand langer dan 6 maanden geen premie voor zijn zorgverzekering betaalt, kan een zorgverzekeraar diegene aanmelden bij het CAK. Het CAK levert een overzicht van inwoners met zo’n zogeheten ‘bronheffing’ aan bij de gemeente. Met het Zilveren Kruis is nu een directe samenwerking. Zij melden een betalingsachterstand van twee maanden aan bij de gemeente.

Op basis van deze meldingen zullen de Sociale Wijkteams op verschillende manieren (altijd coronaproof) contact leggen. Zij kunnen inwoners helpen met het zoeken naar oplossingen van eventuele betalingsproblemen, van mogelijke aflossingsafspraken tot een uitgebreider traject voor schuldhulpverlening. Daarbij kunnen zij bijvoorbeeld ook het CAK aanschrijven met het verzoek om de bronheffing (een verhoging van 50% op de zorgpremie) te laten vervallen. Bovenal kunnen Sociale Wijkteams ook verder kijken dan alleen de financiële situatie en hulp bieden bij andere problemen of hulpvragen.

Om uit te proberen welke benadering het meeste effect heeft, zal de komende tijd o.a. geëxperimenteerd worden met Whatsapp, een brief of folder afgeven aan huis of een telefonisch gesprek. Het is vervolgens altijd aan de inwoners zelf of zij ook daadwerkelijk in gesprek willen en gebruik maken van het aanbod.

Zaanstad loopt voor
Met deze samenwerking loopt Zaanstad voor op de nieuwe schulddienstverleningswet, deze wordt landelijk ingevoerd per 1 januari 2021. Met deze wet wordt het verplicht voor gemeenten om actie te ondernemen na signalen van o.a. zorgverzekeraars, nutsbedrijven en woningcorporaties. Door de focus op vroegsignalering in de Zaanse Armoede Agenda, wil Zaanstad hier niet op wachten en inwoners nu al in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteunen.

Inwoners met hulpvragen over hun financiële situatie kunnen zelf ook contact opnemen met het Sociaal Wijkteam (https://swtzaanstad.nl/) of informatie vinden over mogelijke regelingen op www.geldwijzer.zaanstad.nl