ZAANSTAD - VVD, PvdA, ROSA, D66, CDA en ChristenUnie willen samenwerken in een Zaanse coalitie. Dat liet informateur Eric van der Burg vanavond weten aan de gemeenteraad. De partijen ondertekenden een intentieverklaring om tot deze coalitie te komen. Gerard Ram, fractievoorzitter van de VVD die als grootste partij het initiatief tot de coalitievorming nam: “Allereerst veel complimenten aan Eric van der Burg. Hij heeft als informateur een belangrijke rol gespeeld om tot deze voorgenomen coalitie te kunnen komen. Wij hebben hem daarom ook gevraagd om als formateur aan de slag te gaan.” Van der Burg presenteerde vanavond zijn verslag van de informatiefase aan de gemeenteraad.

De voorgenomen coalitie heeft gezamenlijk 20 van de 39 zetels in de Zaanse gemeenteraad. VVD krijgt in het voorgenomen college, zo meldt Van der Burg, twee wethouders, de andere vijf partijen elk één. Van der Burg schrijft in zijn verslag over de zes partijen: “Zij hebben naar elkaar uitgesproken dat zij bestuurlijke verantwoordelijkheid willen nemen en op inhoud willen voortbouwen op hetgeen in de afgelopen jaren tot stand is gebracht. Daarbij willen zij waar mogelijk de bredere samenwerking binnen de raad zoeken, waarbij zij willen bijdragen aan de totstandkoming van het reeds eerder geschetste raadsconvenant.”

Ram: “We willen als formerende partijen een coalitieakkoord sluiten waar het kan op hoofdlijnen en waar het moet in detail. De inhoud moet de verhoudingen van de verkiezingsuitslag weerspiegelen.” Ook willen de partijen in het collegeprogramma opnemen dat er continue input uit de stad wordt gehaald door middel van gesprekken tussen B&W, gemeenteraad en ambtenaren enerzijds en inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen op speciale gebieden anderzijds. Dit proces willen de partijen al opstarten tíjdens de coalitieonderhandelingen.