ZAANSTAD - Bent u geïnteresseerd in het veiliger maken van uw wijk? Of wilt u meelopen met de gemeentelijke handhavers (boa's) om te zien wat hun werk inhoudt? Bent u benieuwd hoe de gemeente en partners de overlast van criminele jongeren aanpakken? Van 7 tot en met 13 oktober passeren deze thema's de revue tijdens de Week van de Veiligheid.


Help mee aan veilige wijk

De gemeente wil dat iedereen in Zaanstad zich veilig voelt. Daarom organiseert zij in de maand oktober samen met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing voor alle inwoners de gratis training 'Alert in de Wijk'. Mensen leren onder andere hoe verdachte situaties zijn te herkennen waarmee een inbraak kan worden voorkomen. U leert beter te kijken naar mensen die in en rond de wijk lopen en hoe u iemand op een goede manier aanspreekt. Ook wat een bepaalde reactie zegt over de eigenlijke bedoelingen. En hoe laat je iemand die iets in zijn schild voert voelen dat hij of zij gezien wordt? Dat komt allemaal terug in de training.

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Informatie via buurtpreventie@zaanstad.nl

Dag van de Boa

Op woensdag 9 oktober is het de Dag van de Boa (buitengewoon opsporingsambtenaar). Deze dag staat in het teken van het werk van de gemeentelijke handhavers. Inwoners die een kijkje in de keuken willen nemen en willen ervaren wat de handhavers tegenkomen in hun werk, kunnen een rondje meelopen. Dat kan op de volgende tijdstippen:

- ochtend van 8.30-10.00 uur en van 11.00-12.00 uur in Wormerveer
- middag van 15.30-17.00 uur in het centrum van Zaandam
- avond van 19.30-21.00 uur in het centrum van Zaandam

Interesse? Stuur dan een mail met uw voorkeur voor het dagdeel en tijdstip naar boadag@zaanstad.nl.

Aanpak heling

Naast bovengenoemde onderwerpen is er tijdens de Week van de Veiligheid ook aandacht voor heling. Dit is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen goederen. Om dit tegen te gaan worden op donderdag 10 oktober controles uitgevoerd. Deze controle is een samenwerking tussen de politie en de Boa's. Opkopers van tweedehandsspullen worden gecontroleerd op het verplicht bijhouden van het verkoopregister waarin de tweedehandsgoederen worden geregistreerd.

075-Aanpak: Een veiliger Zaanstad én perspectief voor de jongeren

Een ander thema is het voorkomen dat jongeren in korte tijd afglijden van 'herrieschopper naar crimineel'. Met dat doel voor ogen hebben de gemeente Zaanstad en het Zorg & Veiligheidshuis de handen ineen geslagen en de 075-aanpak opgezet samen met alle netwerkpartners. Het getal 075 verwijst naar het kengetal van Zaanstad en het gaat om jongeren uit gehele gemeente.

Gedragsverandering

Helaas is het zo dat jongeren zich steeds vaker schuldig maken aan criminele activiteiten zoals diefstal, beroving, inbraak of ernstige geweldsdelicten. In het voorjaar van 2018 is door de burgemeester opdracht gegeven om te investeren in een aanpak voor jongeren met een strafrechtelijke achtergrond die mogelijk afglijden in de criminaliteit. De 075-aanpak heeft als doel om te voorkomen dat de jongeren in herhaling vallen, zet in op gedragsverandering en voorkomt dat minderjarige broertjes en zusjes ook op het criminele pad terechtkomen. Bij de politie zijn zo'n 200 jongeren (12-27 jaar) uit Zaanstad bekend. Van die 200 jongeren komen er 43 in aanmerking voor de aanpak. Dit houdt in dat zowel de jongere als het gezin van herkomst nauwlettend worden gevolgd en begeleid op weg naar een positievere toekomst. De boodschap aan de jongeren is: kies voor je toekomst!

Meer regie

De bestaande werkwijze is hiermee aangescherpt en geïntensiveerd om de regie op deze doelgroep stevig te kunnen voeren. Er zijn een aantal zogeheten regisseurs aangesteld die zorgdragen voor nog meer focus, afstemming en samenhang in het sturen op een effectieve integrale aanpak door de veiligheids- en zorgpartners.

Partners

Partners van de 075-aanpak zijn de gemeente Zaanstad (alle afdelingen die zich bezighouden met veiligheid, jeugd en zorg), Zorg en Veiligheidshuis Zaanstreek Waterland, politie, Openbaar Ministerie, Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, Justitieel Complex Zaanstad, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig thuis, Jeugdzorg Bureau Regio Amsterdam, de William Schikker Groep, Spirit, De Waag, jeugd- en sociale wijkteams Zaanstad.

Meer informatie kun u vinden op www.075aanpak.zaanstad.nl