ZAANDAM - Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vraagt de Stichting van Lezen en Schrijven samen met honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Zo'n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet. Ook in Zaanstad vinden er extra activiteiten plaats deze week.

Wethouder Natasja Groothuismink: 'Voor sommige mensen zijn geschreven teksten altijd onleesbaar. 1 op de 6 Zaankanters kunnen niet voldoende lezen en schrijven. Dit maakt dagelijkse dingen, zoals boodschappen doen, reizen met het OV, het lezen van een brief of het gebruik van een computer, voor hen erg lastig. Hierdoor wordt het moeilijk om mee te doen in de maatschappij. We zien dat slecht kunnen lezen en schrijven een belangrijke oorzaak is voor armoede, schulden en sociaal isolement. Daar besteden we deze week extra aandacht aan. En we roepen op tot actie.'

Geschat wordt dat 16% van de Zaankanters onvoldoende basisvaardigheden heeft. In Zaanstreek-Waterland zijn inmiddels 26 partners aangesloten bij het regionale Taalakkoord. De partners zetten zich in voor het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Eén van de speerpunten is bewustwording van laaggeletterdheid bij het grote publiek.

Eenvoudig geschreven nieuws
Zo lanceert De Orkaan maandag 6 september de website Kort Zaans. Zaans nieuws in korte en makkelijk leesbare teksten. Groothuismink: 'Weten wat er speelt in je stad is belangrijk. Maar nieuws lezen is pittig als je de basisvaardigheden niet beheerst. Ik ben er trots op dat Zaans nieuws met deze website toegankelijker wordt voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.'

Aftrap brievendictee Zaanstad Noord
Het taalnetwerk Zaanstad Noord (Bieb en Wijkteams Krommenie, Wormerveer, Assendelft/Westzaan) heeft een actie bedacht waarbij inwoners van Zaanstad Noord op vier locaties brieven kunnen inleveren die ze niet goed begrepen hebben én brieven die juist heel duidelijk waren. Het idee is om zo aandacht te vragen voor de leesbaarheid van brieven van (overheids)instanties en andere partijen. Wethouder Groothuismink geeft woensdag 8 september de aftrap voor deze actie voor De Lorzie in Wormerveer. Pers is van harte welkom.

Laaggeletterdheid is nog een taboe, laaggeletterden zelf schamen zich er vaak voor. Mensen in hun omgeving kunnen een belangrijke rol spelen door het te signaleren en het bespreekbaar te maken. Ook om het taboe minder te maken. Groothuismink: 'Ken of ben je iemand die laaggeletterdheid is, maak het bespreekbaar!' Inwoners van Zaanstad kunnen bij het sociaal wijkteam in hun wijk of bij De Bieb terecht voor vragen over laaggeletterdheid en (gratis) taalcursussen.'