ZAANSTAD - Het college nam afgelopen week twee besluiten waardoor de realisatie van ruim 400 woningen een stap dichterbij kan komen. Het gaat om de ontwikkeling van het Oostzijderveld en om de Rozengrachttoren. Wethouder Straat is tevreden: ‘Dit zijn twee concrete initiatieven die we dichterbij realisatie brengen. De stad wordt mooier met de Rozengrachttoren en het Oostzijderveld krijgt na jaren een nieuwe bestemming. 

Met de toekomstvisie MAAK.Zaanstad hebben we hoge ambities geformuleerd voor de woningbouw: 15.000 tot 20.000 nieuwe woningen in het binnenstedelijk gebied. Gelukkig zijn er ontwikkelaars die daarvoor mogelijkheden zien en plannen maken. Als gemeente moeten we zorgen dat we de randvoorwaarden goed op orde hebben. Met deze besluiten geven we daar invulling aan en brengen we die woningen weer een stap dichterbij. Zo zorgen we dat Zaanstad ook in de toekomst een stad is waar iedereen prettig kan wonen.’ Het gaat nu om de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan voor de Rozengrachttoren en het voorstel aan de raad om een krediet beschikbaar te stellen voor het voorbelasten van het terrein Oostzijderveld/VVZ.

Rozengrachttoren

Het college stelde het ontwerpbestemmingsplan voor de Rozengrachttoren vast. Dat plan maakt het mogelijk dat er op de Rozengracht in Zaandam een woontoren wordt gebouwd met maximaal 40 appartementen. De toren staat ingetekend in de hoek van de Dampadsteeg. Op straatniveau is er ruimte voor culturele, maatschappelijke of dienstverlenende bedrijven, winkels of lichte horeca. In het plan wordt een maximale bouwhoogte voorgesteld van 54 meter. Op die manier kan de nieuwe toren een mooie tegenhanger zijn van de Hermitagetoren aan de andere zijde van de Rozengracht. Met de ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt om de opbrengsten van de toren in te zetten voor investeringen in winkelcentrum de Rozenhof. De voorgestelde bouwhoogte is nodig om dat rendabel te maken. Het ontwerpbestemmingsplan komt na publicatie ter inzage. Vanaf dat moment kunnen zienswijzen worden ingebracht. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

Oostzijderveld

Het Oostzijderveld in Zaandam-Noord is ongeveer 4,7 ha groot en ligt tussen het station Zaandam Kogerveld, de brandweerkazerne en de A7. Het terrein ligt momenteel braak, maar de gemeente heeft afspraken gemaakt met Ontwikkeladviseur BV en Timpaan over de realisatie van zo’n 380 woningen op het voormalige VVZ-terrein. Het gaat om een gevarieerd woningbouwprogramma met zowel woningen als appartementen, en zowel koop als (sociale) huur. Er volgen nog nadere afspraken over kwaliteits- en duurzaamheidsambities. Die worden momenteel uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. Om straks woningen op het terrein te kunnen realiseren moet het gebied worden opgehoogd en moet er een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Het college wil de vaart erin houden en vraagt daarom de gemeenteraad om een krediet beschikbaar te stellen voor die voorbereidende werkzaamheden. De ontwikkeling van het Oostzijderveld draagt niet alleen bij aan de Zaanse woningopgave, ze is ook een belangrijke impuls voor dat deel van Zaandam.