ZAANDAM - Er komt een bezoekerscentrum met museum op de Zaanse Schans waar toeristen de geschiedenis en het ontstaan van de windmolens kunnen ontdekken. De gemeente Zaanstad en de Vereniging Zaansche Molen ondertekenen de intentieovereenkomst voor de bouw en de realisatie van de Wereld van Windmolens op een van de meest toeristische plekken in ons land. Op de Zaanse Schans zijn nu de molens te bezichtigen, maar er is op deze locatie geen goed bezoekerscentrum voor het verhaal van de molens en het ontvangen van groepen. De verplaatsing en de bouw van "De Wereld van Windmolens’’ kost circa € 3.3 miljoen. De gemeente stelt hiervoor € 250.000 beschikbaar en wil met de verkoopopbrengsten van het huidige pand van de vereniging in brengen ter financiering (verwachte opbrengst € 1 miljoen) van de Wereld van Windmolens.

Wethouder Dick Emmer: ‘De molens zijn een belangrijke drager van de Zaanse identiteit en geschiedenis en vertellen het verhaal van de totstandkoming van de industrie in Zaanstad. Daarnaast zijn ze ook de grootste toeristische trekker van de streek en met name van de Zaanse Schans. Voor de meeste bezoekers zijn de molens o.a. een belangrijk bezoekmotief. De Zaanse Schans groeit, de verwachting is dat er tot in 2030 een groei is van 4% per jaar en het bezoekersaantal groeit naar ongeveer 3 miljoen per jaar, deze bezoekers zijn goed voor onze stad. Op de Zaanse Schans zijn nu de molens te bezichtigen, maar er is op deze locatie geen goed bezoekerscentrum voor het verhaal van de molens, het ontvangen van groepen en het spreiden van toeristen richting de verschillende molens. Ik heb er alle vertrouwen in dat de vereniging samen met de stichting Zaanse Schans en het Zaans museum een compleet aanbod kunnen geven aan de bezoekers van de Zaanse Schans’.

Andre Drost (voorzitter vereniging Zaansche Molen): ‘Het huidige molenmuseum aan de Museumlaan kan deze functie moeilijk realiseren, omdat het molenmuseum op deze plek te ver uit de loop is van de Zaanse Schans. Daarnaast heeft deze locatie weinig ontwikkelingsmogelijkheden. In 2012 hebben we onze ambities kenbaar gemaakt: de bouw en realisatie van de Wereld van Windmolens op de Zaanse Schans. Met deze overeenkomst spreekt de gemeente haar vertrouwen uit naar onze vereniging wat betreft het tot stand komen van een nieuwe en kwalitatief hoogwaardige attractie op de Zaanse Schans, naast en tussen onze prachtige, monumentale molens.

Het voorstel wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De raad neemt het besluit over de subsidie van € 250.000 tijdens de behandeling van de programmabegroting in het najaar.