ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad heeft vandaag een speciaal wervingsfilmpje gelanceerd om de vacature voor een nieuwe burgemeester extra in de schijnwerpers te zetten. De vacature is vandaag opnieuw opengesteld. Zaanstad hoopt zo nog meer op te vallen bij potentiële kandidaten voor het burgemeesterschap.

Het filmpje begint met het bijzondere uitzicht dat de nieuwe burgemeester vanuit zijn of haar werkkamer heeft en schetst in vogelvlucht de ambities en uitdagingen van de gemeente. Inwoners van Zaanstad vertellen daarna wat zij van de nieuwe burgemeester verwachten. De profielschets voor de nieuwe burgemeester is mede gebaseerd op een enquête onder de Zaanse bevolking.

De video is gelanceerd via de sociale media en is ook te vinden op de speciale internetpagina burgemeester.zaanstad.nl waar geïnteresseerden alle informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure kunnen vinden.

Vervolg van de procedure

Belangstellenden kunnen tot 21 april solliciteren bij de Commissaris van de Koning in Noord-Holland. In mei wint de Commissaris van de Koning inlichtingen in over de sollicitanten en ontvangt kandidaten. In juni voert de Zaanse vertrouwenscommissie gesprekken met de door de Commissaris van de Koning en vertrouwenscommissie geselecteerde kandidaten. De vertrouwenscommissie maakt vervolgens een voorstel aan de gemeenteraad, op basis waarvan de gemeenteraad een voordracht doet aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Over deze voordracht vergadert de gemeenteraad in beslotenheid. Na de vergadering wordt de nummer 1 op de voordracht bekendgemaakt. De nummer 2 blijft geheim. Deze raadsvergadering vindt in de eerste helft van juli plaats. Rond half september wordt de benoeming door koning Willem-Alexander verwacht. De nieuwe burgemeester kan dan op een nader te bepalen moment worden geïnstalleerd.

Stilgelegd

De sollicitatieprocedure voor een opvolger van burgemeester Geke Faber werd vorig najaar op verzoek van de vertrouwenscommissie tijdelijk stilgelegd, omdat een aantal geselecteerde kandidaten om persoonlijke redenen had besloten zich terug te trekken. Naar de mening van de vertrouwenscommissie bleef een te beperkt aantal kandidaten over om een keuze te kunnen maken.

Op dit moment heeft Zaanstad een waarnemend burgemeester, Ruud Vreeman. Hij trad aan in december 2016 en blijft tot er een nieuwe burgemeester is.