ZAANDAM - Wethouder Songül Mutluer van Jeugd(zorg) reikt maandag 3 december certificaten uit aan de tweede lichting Zaanse Ouders Ervarings Deskundigen (ZOED). Deze vijf ouders zijn getraind om, op basis van hun eigen ervaringen, laagdrempelige ondersteuning te bieden aan ouders van een kind of jongere die vanwege een psychische kwetsbaarheid te maken heeft met Jeugdzorg of Jeugd GGD.

Ouders van een kind/jongere met een “randje” (een psychische kwetsbaarheid waardoor hulp van de GGZ noodzakelijk is) hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning. De teamleden van ZOED zullen herstelondersteunende begeleiding bieden aan ouders die behoefte hebben aan een ervaren ouder.

Elk teamlid heeft zijn of haar eigen ervaring die hij of zij in kan zetten, om op vrijwillige basis andere ouders in Zaanstad te ondersteunen en/of te begeleiden bij het omgaan met de problematiek/diagnose van hun kind(eren). De Ervaren Ouders kunnen bijvoorbeeld ingezet worden als luisterend oor, als persoonlijk meedenker of aansluiten bij gesprekken op school of bij de hulpverleners. Ook kunnen jeugdteams en/of wijkteams leren van de ervaringen van de Ervaren Ouders.

De teamleden volgen allemaal eerst de basistraining ZOED zodat ze op de juiste manier hulp aan andere ouders kunnen bieden. Zij zullen de eigen kracht van de hulpvragende ouder stimuleren, waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden.

Binnen team ZOED is er o.a. kennis op het gebied van: Autisme, PDD NOS, suïcidepoging, verslaving, depressie, misbruik, ADHD, PTSS, overlijden van een ouder en uithuisplaatsing.