ZAANSTAD - Zaanstad gaat haar parkeerbeleid aanpassen om te voorkomen dat eigenaren van voertuigen met buitenlandse kenteken en wanbetalers onder het betalen van parkeerbelasting uitkomen. De afdeling Straattoezicht zal bij constatering van het niet betalen bij deze voertuigen, een wielklem aanleggen. Bij het niet betalen van de wielklem kan de auto weggesleept worden.

Regelmatig komt het voor dat mensen hun auto parkeren in betaald parkeergebied maar niet betalen. Mensen die hun voertuig parkeren in betaald parkeergebied en niet betalen, ontvangen van de gemeente een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Voor de gemeente is het moeilijk om deze naheffingsaanslag te vorderen bij buitenlandse kentekenhouders en wanbetalers. Dit komt omdat bepaalde landen de gegevens van kentekenhouders, die nodig zijn om de parkeerbelasting te verhalen, niet of niet direct verstrekken. Dit wil de gemeente tegengaan, niet alleen voor de inkomsten maar ook voor de rechtsongelijkheid tussen voertuigeigenaren.

Inzet handhaving
Bij het aantreffen van voertuigen die geen parkeerbelasting hebben betaald en wel in een betaalzone staan, zal handhaving een wielklem aanleggen. Dit gebeurt bij een niet Nederlandse voertuigeneigenaar en bij een wanbetaler die 5 of meer openstaande naheffingsaanslagen heeft.

Borging
De wijzigingen worden meegenomen in de Verordening Parkeerbelastingen Zaanstad en de parkeerverordening Zaanstad. Controle hierop, de handhaving, begint als de nieuwe regeling bekend is gemaakt en vastgelegd is. Begin 2020 wil de gemeente starten met het plaatsen van wielklemmen.