ZAANDAM - Deze week is een controle geweest in de Russische Buurt van Zaandam. Hierbij zijn meerdere overtredingen geconstateerd in acht woningen aan de Czaar Peterstraat, Czarinastraat en de Tolstoistraat.

Er is vijf keer sprake van bewoning in strijd met het bestemmingsplan van de Oude Haven geconstateerd, zoals illegale splitsing van een woning. Bij drie woningen zijn gebreken aangetroffen in het kader van het bouwbesluit (bouwtechnische voorschriften waar een woning aan moet voldoen, bijvoorbeeld minimale eisen die aan een trap worden gesteld). Qua brandveiligheid waren vijf woningen niet in orde en bij vier woningen was sprake van illegale bewoning. Daarnaast werd bij twee woningen aan de Tolstoistraat hennep gekweekt.

Deze controle werd, in samenwerking met brandweer en politie, in het kader van de wijkgerichte aanpak in de Russische Buurt gedaan. Dit traject is in 2017 gestart na meerdere signalen dat in veel panden sprake zou zijn van overbewoning, illegale kamerverhuur en illegale splitsing van woningen. Daardoor kwam de leefbaarheid in de panden en in de buurt onder druk te staan. Het zorgt voor parkeer-, afval- en geluidsoverlast in de buurt, maar levert met name ook risico's op voor de huurders zelf, vaak mensen uit Midden- en Oost-Europa die hier (legaal) werken. Vaak betalen ze hoge huren, waardoor sprake kan zijn van uitbuiting. Bovendien was het de vraag hoe het met de (brand)veiligheid was gesteld in de panden. Veel panden worden verwaarloosd.

De Russische buurt heeft samen met de gemeente een buurtvisie ontwikkeld. Hierin staat wat voor buurt de Russische Buurt wil zijn en waar in gezamenlijkheid naar toegewerkt wordt. Door gezamenlijk geformuleerde doelen proberen gemeente en bewoners beter samen te werken en zo meer te bereiken.