ZAANDAM - De burgemeester van Zaanstad heeft, op advies van de havenmeester, afgelopen vrijdag de bediening van de Wilhelminasluis onmiddellijk gestopt. Dit betekent dat de beroepsvaart en recreatievaart (met uitzondering van het werkschip van Heijmans) geen doorgang meer hebben.

Onvoldoende zicht op de sluis

De aanleiding van deze beslissing is dat de bedienaars van het sluizencomplex op dit moment onvoldoende zicht hebben om de sluis veilig te kunnen bedienen. Met name het scheepvaartverkeer die de sluiskolk in en uitvaren en de navigatieverlichting geven tegenstrijdige beelden en er is momenteel geen spreekverbinding mogelijk om snel in te kunnen grijpen indien nodig. Het betrof een samenloop van omstandigheden waardoor de veiligheid in het gedrang is gekomen en besloten werd om de bediening te stoppen.

Zeker doordat onverwacht is besloten om de Wilhelminasluis dicht te zetten, is dat heel vervelend voor de scheepvaart op deze drukke vaarweg. Op dit moment wordt er door de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en Heijmans naarstig gezocht naar een oplossing. Het is nog niet bekend wanneer de sluis weer in gebruik kan worden genomen door de scheepvaart.