ZAANSTAD - Op de plek waar ooit het Zaanse gemeentehuis in Rooswijk stond, zal nu het nieuwbouwplan ‘De Bannehoven’ verrijzen. Er komen ongeveer honderdvijftig woningen. Een derde van de woningen valt in de sociale huursector en twaalf woningen zijn zelfbouwwoningen. De start van de bouwwerkzaamheden is gepland in najaar 2019.

Het oude gemeentehuis werd jaren geleden al gesloopt en het terrein deed al die tijd dienst als speelterrein. Op donderdag 15 maart ondertekenden de ontwikkelaars een overeenkomst voor het plan ‘De Bannehoven’.

Water, winkels en auto’s

Op het plein is ruimte voor water en er komen betere verbindingen naar de winkels in de wijk. Bewoners kunnen hun auto’s kwijt in zogenoemde ‘binnenhoven’ of onder een parkeerdek met tuin.

Mooi gebied

In het plan is veel aandacht gegeven aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Wethouder grondzaken Addy Verschuren: ‘Het wordt een mooi gebied, met woningen van hoge kwaliteit. Duurzame huizen zonder aansluiting op gas, met een geheel eigen sfeer en Zaanse identiteit. Er zit bovendien een goede balans tussen de dichtheid van woningen en groen.’

Overleg met buurt

In mei 2017 stelde de gemeenteraad de grondexploitatie van dit gebied vast. Vervolgens konden drie ontwikkelaars een plan indienen. De ingediende plannen zijn beoordeeld door: een gemeentelijke selectiecommissie, een klankbordgroep van bewoners uit de wijk en vertegenwoordigers van omliggende instanties. Verschuren: ‘Ik ben er blij mee dat ook de klankbordgroep van bewoners dit plan als beste heeft beoordeeld.’

Niet eerste plan

In 2007 is de ontwikkeling van een woningbouwprogramma voor de locatie Bannehof al een keer aanbesteed. Door de kredietcrisis is het toen niet van de grond gekomen. De gemeente besloot in 2016 een nieuwe procedure op te starten voor nieuwbouw van woningen op de locatie Bannehof.

Ontwikkelaars en ontwerpers

De ontwikkelaars BPD Ontwikkeling BV en EME II BV werken samen voor Bannehoven EME II is op zijn beurt een samenwerking tussen de aannemers Van der Gragt Wormerveer en Tervoort Egmond. Het ontwerpteam van de Bannehoven bestaat uit Heren 5 architecten, RRog Stedenbouw & Landschap & Hiensch Engineering.