ZAANDAM - Het college legt de startnotitie Hofwijk Noord fase 3 voor aan de gemeenteraad. Drie grondeigenaren willen dit gebied ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen het spoor en Hof van Zaenden, de Heijermansstraat en de Zaan in de Kogerveldwijk in Zaandam. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Er ligt een flinke ambitie met de bouw van appartementen, commercieel vastgoed en maatschappelijke functies. Met deze startnotitie begint de gezamenlijke verkenning hoe we hier een wijk kunnen ontwikkelen met groene ruimte om buiten te zijn.

Uitgangspunt is dat 30% van de woningen sociale huur wordt en 30% middelduur segment.’ Als de gemeenteraad akkoord is met de startnotitie, gaan de initiatiefnemers samen met de gemeente in gesprek met de buurt. In het gebied aan het spoor zijn meerdere bedrijven actief. Voor de ontwikkeling moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Kogerveldwijk over twintig jaar

De komende twintig jaar gaat de Kogerveldwijk ingrijpend veranderen. In 2040 zijn de verschillende buurten goed met elkaar verbonden en is het een fijne wijk om te wonen, werken, spelen en sporten. Er komen 2500 tot 3500 nieuwe huizen, de wijk is veel groener dan nu en er is veel ruimte voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen. Ook blijft er ruimte voor bedrijvigheid, zodat inwoners ook in de toekomst kunnen werken in de wijk. In 2019 stelde de gemeenteraad het Perspectief Kogerveldwijk 2040 vast. Eerder in 2023 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast voor Hofwijk Noord fase 1 (Kan aan de Zaan). Om ervoor te zorgen dat de woningbouwopgave slaagt, moet de omgeving van station Zaandam Kogerveld een stedelijk knooppunt worden. Zo wordt het gebied goed bereikbaar vanuit de stad èn vanuit de regio.