ZAANDAM - Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Toch wonen veel 65-plussers in een woning, die op termijn niet meer geschikt is. Zo heeft 40% van hen een verhuiswens omdat de woning niet gelijkvloers is, en wil 39% kleiner wonen. Om ouderen te helpen bij het vinden van een passende woning, introduceren gemeente Zaanstad en woningcorporaties de brochure ‘Woningen voor senioren’ en een handige online kaart.

Wethouder Songül Mutluer: “Een passende woning is cruciaal om prettig ouder te worden. Toch horen we dat ouderen drempels ervaren om te verhuizen. Samen met de woningcorporaties willen we hen hierbij zoveel mogelijk ondersteunen. Er gebeurt veel op het gebied van nieuwbouw, er komen meer passende woningen bij. Maar een belangrijke stap is ook het zichtbaar maken van het bestaande aanbod. Deze brochure en de online kaart zijn daarbij mooie instrumenten. We hopen dat het mensen helpt om de stap te zetten om te verhuizen naar een woning die goed past bij hun leeftijd en omstandigheden. Zo kunnen ze langer zelfstandig wonen én komen er woningen vrij voor gezinnen.”

Brochure en online kaart

In de brochure ‘Woningen voor senioren’ staan maar liefst 48 complexen afgebeeld met senioren-, aanleun en zorgwoningen. Per complex maakt een beschrijving en een plattegrond het overzicht compleet. De brochure is aan te vragen via het informatienummer van de gemeente 14075. Een digitale versie van de brochure staat op https://langerthuiswonen.zaanstad.nl/wonen/overzicht-woningen-voor-senioren. Daarnaast kunnen mensen op deze site een online kaart met alle complexen bekijken. Daarop is te zien waar precies in Zaanstad een complex staat. De brochure en de kaart zijn ook beschikbaar via de woningcorporaties.

Namens de woningcorporaties licht Harry Platte, directeur van Parteon, toe: “Een deel van de oudere huurders woont in een woning die niet goed bij hun levensfase past. Toch blijkt dat de meeste ouderen niet verhuizen of pas verhuizen als hun gezondheid het niet anders toelaat. Reden is onder andere dat zij onbekend zijn met het woningaanbod. Deze brochure gaat ons, onze seniorenmakelaars en onze huurders daarom goed helpen. Het biedt een mooi overzicht van wooncomplexen in Zaanstad en handige informatie die kan helpen bij verhuizen of het maken van een beslissing,”

Pakket aan maatregelen
De brochure en online kaart maken onderdeel van een pakket aan maatregelen om tegemoet te komen aan de verhuiswensen van ouderen, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Holland. Samen met de andere gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Zaanstreek-Waterland worden deze maatregelen binnenkort aangekondigd. Te denken valt bijvoorbeeld aan voorrang op een woning of een verhuissubsidie.