ZAANDIJK - Zondag 30 juni is het precies 65 jaar geleden dat Joop en Corry van Egdom-Bart in het huwelijk zijn getreden. Namens het college van B&W gaat burgemeester Hamming bij het jubilerende echtpaar op bezoek om hen te feliciteren.

Joop (88) en Corry (86) zijn in 1954 op een heel bijzondere dag getrouwd, op die dag vond namelijk een volledige zonsverduistering plaats. Gelukkig was dat geen voorbode voor hun verdere relatie, integendeel.

De eerste tijd van hun huwelijk heeft het echtpaar vanwege woningnood bij de ouders van Corry in een kleine woning aan het Weiver in Westzaan ingewoond. Via diverse andere adressen in de Zaan zijn zij begin jaren '80 aan het Triangelhof gaan wonen, waar zijn nu nog steeds geheel zelfstandig wonen.

Joop heeft vanaf jonge leeftijd gewerkt bij de firma Evert Koning verffabrieken te Zaandam. Van 'krullenjongen' heeft hij zich opgewerkt tot bedrijfsleider productie, waarbij hij verantwoordelijk was voor het hele proces van verf maken. In die jaren heeft hij bemoeienis gehad met de uitbreiding van het bedrijf waarbij gebouwd diende te worden.

Hoewel Corry wel heel betrokken was bij het bedrijf waar Joop werkzaam was, wat tot uiting kwam in het voorbereiden van de jaarlijkse uitjes, ontfermde zij zich voornamelijk over de kinderen. Nadat de kinderen uit huis zijn gegaan, heeft zij gewerkt bij de CO-OP, waar zij onder andere mede verantwoordelijk was voor de versproducten. Ook heeft zij ook nog werkzaamheden verricht als Alfahulp, waarbij zij mensen hielp in het huishouden.

Toen het echtpaar een auto kon kopen ging het hele gezin, met vier kinderen op de achterbank, naar het Gardameer in Italië. Later kwam er een vouwwagen, gevolgd door een caravan waarmee veel reizen zijn ondernomen.

Corry en Joop hebben beiden een voorliefde voor muziek. Joop zingt nog steeds zijn bas/bariton-partij in het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor (ZIM) waar hij heel actief voor was. Hij is onder andere daarvoor tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd.

Tot op de dag van vandaag zijn beiden nog steeds actief, zo zijn zij wekelijks bij het 'koersbal' te vinden. Daarnaast wordt deelgenomen aan sjoelwedstrijden en staat Joop zijn mannetje tijdens de periodieke klaverjasavondjes met 'zijn' jongens. Corry is een fervent lezer en verdiept zich graag in boeken.

Het echtpaar heeft vier kinderen gekregen waaruit 13 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen (en nog één op komst) voortgekomen zijn.