KOOG AAN DE ZAAN - Op 30 juli zijn Loek en Nellie Keuter-Visser 65 jaar getrouwd. Wethouder Slegers brengt het jubilerende echtpaar dinsdag namens het college van B&W een bezoek om hen te feliciteren.

Op een mooie zomerdag op Texel leerden Loek (88) en Nellie (93) elkaar kennen. Beiden waren mee op jeugdkamp van de Doopsgezinde kerk. Hij was een jonge timmerman uit Amsterdam en zij een juf uit Koog aan de Zaan. Hij, Louis (Loek) Marinus Keuter, kwam uit een groot gezin uit de stad. Zij, Nellie Visser, kwam uit een klein gezin uit het dorp. Samen kregen zij vier twee dochters, twee zonen en drie kleinkinderen.

Nel heeft jaren als juf voor de klas gestaan in onder andere Jisp, Wormerveer, Zaandam en Koog aan de Zaan. Daarnaast heeft zij muziekles gegeven op de volksmuziekschool in Zaandam. Haar liefde voor het docentschap gaf zij door aan haar twee dochters die het op hun beurt weer doorgaven aan hun dochters.

Loek heeft vlak na het huwelijk zijn eigen aannemersbedrijf opgericht. Dit bedrijf is overgenomen door zijn zoon Dirk die, tot Loek zijn trots, nog altijd het bedrijf runt. Het werk was zwaar, maar het loslaten van het bedrijf was zwaarder. Loek heeft tot zijn 85ste hand- en spandiensten voor het bedrijf verleend.

Naast het bedrijf, het docentschap en de vier kinderen, waren zij beiden actief op sociaal vlak. Loek was lid van de vrijwillige brandweer in Koog aan de Zaan en EHBO Koog-Zaandijk. Ook heeft Loek veel gedaan voor drumband Simson, zoals materiaal rijden. Nel is prominent lid van de Doopsgezinde gemeente Koog aan de Zaan en Zaandijk. Voor de kerk heeft zij veel gedaan. Haar liefde voor haar medemens heeft zij altijd waar zij kon proberen over te brengen in onder andere haar bezoeken aan ouderen. Daarnaast is zij actief geweest voor de Vredesgroep.

Op die zomerdag op Texel hadden zij waarschijnlijk nooit durven dromen dat zij na 65 jaar nog bij elkaar zouden zijn. Lief en leed hebben zij gedeeld, in ziekte en gezondheid. De deur van het huis waar Nel geboren is, en waar zij nog steeds wonen, staat altijd open voor iedereen die langs wil komen.