ZAANSTAD - Het Zaans Natuur & Milieu Centrum krijgt een nieuw multifunctioneel centrum met een schaapskudde. Naast ruimte voor natuur- en milieuonderwijs beschikt het nieuwe centrum ook over een kinderdagverblijf, een natuurproductenwinkel en een horecagelegenheid. Het biedt daarmee kansen voor dagbesteding voor zowel bewoners van de omliggende wijken (waaronder Poelenburg en Peldersveld) als voor (ouders met) jonge kinderen in heel Zaanstad. De stichting gaat de plannen uitwerken en treedt hiervoor in overleg met de bewoners om te komen tot een gedragen plan, dat past bij de opzet van het Darwinpark. De gemeente Zaanstad ondersteunt de stichting financieel bij de realisatie van dit plan.

Wethouder Dick Emmer: ‘Zaanstad wil samen met de stichting Zaans Natuur & Milieu Centrum ervoor zorgen dat natuur- en milieueducatie ook in de toekomst een stevige plek in de Zaanse samenleving behoudt. De stichting realiseert zich dat de activiteiten nieuw elan nodig hebben voor het vergroten van haar aantrekkelijkheid. Daarom heeft het ZNMC een bedrijfsplan geschreven met twee pijlers: een nieuw multifunctioneel centrum en het hoeden van een schaapskudde’.

De gemeente heeft geconcludeerd dat het plan een goede basis vormt voor een sterke en toekomstbestendige stichting die een positieve bijdrage levert aan de wijk Poelenburg. De educatieve en recreatieve taken van de stichting worden versterkt. Daarom financiert zij het bedrijfsplan, met enkele voorwaarden, door middel van een lening van 1,9 miljoen euro en neemt zij de kosten voor de aanleg van de speelweide en de benodigde parkeerplaats op zich.

Het ZNMC ziet het besluit van de gemeente als een beloning voor bijna 40 jaar natuur- en milieuonderwijs ten behoeve van de basisscholen in Zaanstad. Jaarlijks maken ruim 150.000 mensen gebruik van de stadsboerderij, de heemtuin, het natuurmuseum en de schooltuinen. Samen met 80 vrijwilligers vormt het ZNMC een sociaal bindende factor binnen de wijk Poelenburg en een vertrouwde, gewaardeerde voorziening voor het onderwijs. Directeur Tom Kisjes hoopt zijn ruim 40-jarige loopbaan af te kunnen sluiten met een fraai centrum voor toekomstige generaties. 'Er kan nu worden toegewerkt naar een herkenbaar onderkomen met een duurzame uitstraling en een schaapskooi en schaapskudde als uithangbord.'