ZAANSTAD - Tijdens een drukbezochte netwerkbijeenkomst zijn sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en de gemeente Zaanstad met elkaar in gesprek gegaan over het vervolg op het Zaans Sportakkoord van 2020. Via diverse gesprekstafels is gisteravond uitgebreid ingegaan op de vraag hoe we de kracht van sport, bewegen en preventie als een olievlek over de stad kunnen uitbreiden. Aan het einde van de avond zijn de bezoekers met een aantal praktische handvatten naar huis gegaan waar zij direct mee aan de slag kunnen gaan. De opbrengst van de avond wordt verwerkt in een Zaans Sportakkoord 2023-2026.


Meer dan de helft van de mensen beweegt te weinig

Op dit moment beweegt meer dan de helft van de mensen te weinig. In een gezonde samenleving zou sporten en bewegen een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van het leven van iedere Zaankanter. Sport en bewegen is tegelijkertijd ook belangrijk in het bereiken van andere maatschappelijke doelen zoals het terugdringen van overgewicht, roken, alcohol, kansenongelijkheid en eenzaamheid. Er is uitvoering ingegaan op hoe we er samen voor kunnen zorgen dat we vermijdbare gezondheidsproblemen ook daadwerkelijk kunnen voorkomen. En dat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan sportieve activiteiten.

Positieve sportcultuur

Landelijk is de ambitie om in 2040 driekwart van alle Nederlanders voldoende te laten sporten en bewegen. Daarmee wordt de lat hoog gelegd. Om dit doel ook in Zaanstad te bereiken is samenwerking tussen scholen, zorgverleners, sociaal werkers, bedrijven en sportorganisaties van groot belang. Bovendien moet het fundament van de sport op orde zijn. Dit betekent sterke organisaties, voldoende vrijwilligers, geschikte voorzieningen en een positieve sportcultuur, waarin iedereen zich welkom en veilig voelt.

Samenleving verandert

In Zaanstad bestaat een breed aanbod aan sportverenigingen en beweegactiviteiten, waaraan veel inwoners met plezier en passie deelnemen. Dat willen we vooral zo houden. Maar de samenleving is aan het veranderen en daar heeft de sportwereld ook mee te maken. Mensen willen flexibeler sporten of anders bewegen, ze besteden minder tijd aan vrijwilligerswerk en hebben ook minder geld uit te geven. Samen bouwen we aan sterke sportorganisaties om deze uitdagingen in de komende jaren het hoofd te bieden.

Klik hier voor meer informatie.