ZAANDAM - Het Zaans Toneelhuis Theatermijn gaat verhuizen naar de Hellemafabriek in Zaandam, dat stelt het college voor aan de gemeenteraad. Op dit moment zit het Toneelhuis in de Honigfabriek waar het huurcontract op 1 januari 2020 afloopt. Op dat moment is dus een nieuwe locatie nodig en die is nu gevonden aan de overkant van de Zaan, waar ze samen met Broedplaats aan de Zaan de Hellemafabriek willen gaan exploiteren. De nieuwe locatie past onder andere goed bij de onlangs vastgestelde cultuurvisie omdat het bijdraagt aan een goede spreiding van culturele voorzieningen over heel Zaanstad. Voor onder andere de verbouwing, verhuizing en exploitatie is eenmalig €300.000,- en structureel €100.000 extra subsidie nodig. Met het extra geld kan het Zaans Toneelhuis ook verder professionaliseren. Er worden prestatieafspraken gekoppeld aan de ingezette middelen. Dit bedrag past binnen de begroting van cultuur en er blijft ruimte over voor keuzes bij de bespreking van de uitvoeringsagenda.


"Met de verhuizing dragen we bij aan het lint van culturele activiteiten van het noorden tot het zuiden van Zaanstad dat de komende jaren meer en meer moet ontstaan", zegt wethouder Cultuur Sanna Munnikendam. "De combinatie met de broedplaats is een goede en ook de plek heeft toegevoegde waarde. Het levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de Kogerveldwijk, waar we vanuit MAAK.Zaanstad ook mee bezig zijn. We realiseren ons dat we met dit voorstel vooruit lopen op de nog te maken uitvoeringsagenda voor cultuur. Maar we willen niet dat het Zaans Toneelhuis Theatermijn het risico loopt ineens op straat te staan".

Nieuwe kansen op nieuwe locatie
In de Hellemafabriek gaat het Zaans Toneelhuis zich vestigen op de begane grond. Op die manier wordt de bereikbaarheid en toegankelijkheid sterk verbeterd ten opzichte van de huidige situatie waar ze op de vierde etage van de Honigfabriek zitten. Daarnaast is op de nieuwe locatie ruimte voor een theaterzaal voor 120 personen. Een zaal van deze omvang vult het gat dat er ligt tussen de mogelijkheden van FluXus en het Zaantheater. Hiermee kan deze plek uitgroeien tot een nieuwe laagdrempelige speellocatie voor het amateurtoneel, andere initiatieven, professionele gezelschappen en theatermakers (lokaal en van buiten de Zaanstreek). Ook kan er naast de theaterzaal een repetitieruimte komen die de mogelijkheid geeft om meer te programmeren én te verhuren naast de eigen activiteiten van het Zaans Toneelhuis. Zaans Toneelhuis Theatermijn gaat zich daarnaast meer richten op talentontwikkeling, (de ontwikkeling van jong talent tot jonge professional) en het faciliteren en professionaliseren van amateurverenigingen/-initiatieven.

Plannen passen bij vastgestelde cultuurvisie
De plannen van het Zaans Toneelhuis Theatermijn sluiten aan bij de uitgangspunten van de door de raad vastgestelde cultuurvisie (Zaanstad bruist! Cultuurvisie 2019 – 2030). Het gaat dan onder andere over de volgende uitgangspunten:

Basisinfrastructuur op orde: De verhuizing en de uitbreiding van de basisactiviteiten passen binnen de ambitie om de functies die behoren tot de basisinfrastructuur (in dit geval vooral gericht op jongeren en amateurtoneel) in stand te houden en te moderniseren.

Cultuureducatie: Een groot deel van activiteiten van het Zaans Toneelhuis Theatermijn richten zich op jeugd vanaf 12 jaar en dragen bij aan de cultuurparticipatie van deze doelgroep.

Aansluiting bij stedelijke en gebiedsontwikkeling: De nieuwe locatie Hellemafabriek bevindt zich in het ontwikkelgebied Kogerveldwijk. De Hellemafabriek wordt de nieuwe vestiging van Broedplaats aan Zaan (voorheen gevestigd in de Honigfabriek) waar het Zaans Toneelhuis Theatermijn onderdeel van uit gaat maken. Deze locatie in Zaandam (Zaanstad Midden) draagt bij aan de spreiding van cultuur door heel Zaanstad.

Verbinden en faciliteren: Het Zaans Toneelhuis Theatermijn heeft een goede samenwerking met de andere instellingen die tot de basisinfrastructuur behoren; zoals FluXus, het Zaantheater en met de Zaanse amateurtoneelverenigingen. De nieuwe locatie biedt mogelijkheden om de bestaande samenwerking te verstevigen en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met bijvoorbeeld het Sociaal Wijkteam.