ZAANSTAD - De provincie Noord-Holland heeft een fonds van € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor hulp aan culturele en maatschappelijke instellingen in Noord-Holland die schade lijden door de coronamaatregelen. Voorwaarde voor deze steun is dat de gemeente 35% van het schadebedrag zelf bijdraagt. Zaanstad heeft de Zaansche Molen en FluXus voorgedragen voor hulp uit het noodfonds. Het is niet zeker of deze instellingen de hulp ook echt krijgen. In november neemt de provincie een besluit hierover.


Werkgelegenheid
Wethouder Cultuur Annette Baerveldt: 'Het college stelt voor om steun te verlenen aan de Zaansche Molen en aan Fluxus zodat zij ook in de komende periode hun werk op het gewenste niveau kunnen voortzetten. Eerder bood het Rijk samen met de gemeente al hulp aan het Zaantheater, het Zaans Museum en filmtheater de Fabriek. Wij maken ons hard voor al deze instellingen omdat zij zorgen voor voldoende cultuuraanbod voor onze inwoners en bezoekers. Daarnaast levert de cultuursector veel werkgelegenheid op. Banen voor de makers, toeleveringsbedrijven, de creatieve sector, horeca en het toerisme.'

Forse terugloop van bezoekers
De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van de instellingen die schade ondervinden én voldoen aan de criteria van het noodfonds. Hieruit komt naar voren dat De Zaansche Molen en FluXus in aanmerking komen voor een bijdrage. Beide instellingen zien hun inkomsten fors teruglopen. Sinds de corona-uitbraak keldert het aantal bezoekers van de Zaansche Molen. In 2019 trok deze instelling nog 800.000 mensen. De 13 historische molens die zij beheert, zijn onderdeel van het Zaans historisch erfgoed en waardevol voor de hele regio. FluXus biedt cursussen aan op het gebied van amateurkunst voor zowel scholen als in de wijken. Dit jaar moest FluXus veel van haar activiteiten schrappen.

Belangrijke rol in de Zaanse gemeenschap
Beide instellingen zijn van belang op zowel cultureel als maatschappelijk gebied. Veel Zaankanters voelen zich nauw betrokken bij de Zaansche Molen die 3.600 leden heeft. Daarnaast zet een groot aantal vrijwilligers zich in. FluXus biedt cultuureducatie aan tijdens en na schooltijd en wijkactiviteiten. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven van veel inwoners, ook in wijken die kwetsbaar zijn. Het is in deze moeilijke tijd van belang dat beide instellingen hun maatschappelijke rol op een goede manier kunnen blijven invullen.

In november besluit van de provincie
De Zaansche Molen komt dit jaar op een schadebedrag van € 659.729. Bij FluXus is de nettoschade € 47.593. Bij elkaar opgeteld is dit € 707.322. Het college doet een beroep op het provinciale noodfonds om 65% (€ 459.759) van het totaalbedrag bij te dragen. Voorwaarde voor steun is dat de gemeente de resterende 35% (€ 247.563) voor haar rekening neemt. Dat bedrag kan worden gefinancierd uit de al toegezegde steun van het Rijk voor lokale cultuur. In november neemt de provincie Noord-Holland een besluit over de toekenning van aanvragen bij het noodfonds. De Zaanse gemeenteraad bespreekt binnenkort de cofinanciering van 35%.